Skip to main content

Visit Norway gir deg muligheten til å bli med på retargeting, der du kan markedsføre dine produkter overfor personer som allerede har sett og vist interesse for Visit Norways reiseinnhold som er i samsvar med din målgruppe.

Visit Norway gjennomfører en en rekke markedsføringsaktiviteter i prioriterte markeder i ulike kanaler, som skaper økt oppmerksomhet om Norge som reisemål  – og som er laget for å engasjere og treffe publikum i 19 ulike målgrupper.

Dette gir oss tilgang på et stort og verdifullt datagrunnlag som du og din bedrift, eller destinasjonsselskap, kan dra fordel av – ved å bli med på en retargeting-kampanje der du kan målrette dine annonser (retargeting/remarketing) til personer som allerede har vist interesse for Visit Norways innhold, enten de har besøkt bestemte sider på Visitnorway.com, eller de har sett og engasjert seg i innholdet vårt i våre andre kanaler, som for eksempel YouTube, Facebook, Instagram, med mer. 

Dataene samles i store datapooler som vi tilbyr våre samarbeidspartnere å iverksette målrettede retargeting-kampanjer mot, med relevant og selgende innhold til personer som vi vet har vist interesse for spesifikke tema, norske reisemål eller aktiviteter. 

Hvorfor bør jeg satse på retargeting?

Når du snakker med digitale brukere som allerede har vist interesse for innhold som samsvarer med ditt produkt, kan du oppnå større effekt av målrettet markedsføring mot dette segmentet. 

Målgrupper – hvem ønsker jeg å nå?

All data vi henter inn, samles i 19 ulike datasegmenter som vi har kategorisert i Visit Norways fem ulike satsingsområder:  

 • Adventure 
 • Energy activities 
 • Food tourism 
 • Culture tourism 
 • City breaks 

Du kan velge å retargete på én eller flere av følgende 19 Always on-datasegmentene:

 • Adventure summer
 • Adventure winter
 • Adventure escape
 • Rural tourism
 • Family/Sharing & Caring
 • Energy summer
 • Energy winter 
 • Food & drink
 • People and society
 • Exclusive
 • Budget Travel
 • Culture
 • City breaks
 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
 • Stavanger
 • Tromsø
 • MICE

Snakk med vår retargetingspesialist for å se på muligheter for å definere hvilke segment(er) som kan passe for din målgruppe. 

De ulike satsningsområdene

Hvordan fungerer retargeting i praksis?

Retargeting show, tell, sell


I en retargeting-kampanjer benytter du din egen merkevare og ditt eget materiell. Budskapet som du som partner bruker kan være både profilerende eller rent salgsutløsende. Avhengig av hva du ønsker å fortelle, hvem du ønsker å nå og hvor stort budsjett du har, får du hjelp til å få mest mulig ut av din investering.

Basert på hvilke områder og målgrupper du ønsker å benytte deg av, vil vi komme med en anbefalt investering for en periode på fire uker, før vi avklarer lengden på aktiviteten og eventuelt marked. Vi vil også komme med innspill på bruk av språk i annonseringen, som for eksempel lokalt tilpassede poster eller generelt på engelsk.

Det er viktig at dere har et klart mål med aktiviteten, og at landingssiden deres gjenspeiler dette. Når målgruppen kommer inn til deres landingsside/univers, er det deres oppgave å bearbeide dem videre, avhengig av hvilket mål dere har med aktiviteten.

Minimumsinvestering er NOK 50.000 per kampanje i en "Sell"-fase. Av denne investeringen går 80% til mediekjøp og ad-serving, 20% går til honorarer til mediebyrået og til datafangst. I første omgang gjelder dette tilbudet kun for retargeting i sosial medier.

OBS! Det er kun retargetingdata fra Visit Norway som skal ligge til grunn for deltagelse. Inkludering av egen data eller kjøp av annen målgruppedata (prospecting) er ikke mulig i standard retargeting-kampanje.

Les mer om retargeting

Kontakt

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925