Skip to main content

Visit Norway med digitalt årshjul for sine B2C-aktiviteter

ÅRSHJUL FOR VISIT NORWAY SINE B2C-AKTIVITETER

_________


Visit Norway presenterer her et digitalt årshjul over hvilke temaer og historier som vi forteller om Norge gjennom året.


På denne måten kan du som reiselivsaktør få oversikt over de temaene som er relevante for deg, og styrke denne synligheten, enten ved å igangsette egne markedsføringsaktiviteter eller ved å henge deg på aktivitetene til Visit Norway.

Med det nye digitale årshjulet har reiselivsnæringen oversikt over kampanjer, aktiviteter og temaer som fortelles internasjonalt i Visit Norway sine kanaler. Det som vises i årshjulet er de overordnede temaene og kampanjene som er planlagt. I tillegg kommer alt av innhold som publiseres daglig på visitnorway.com, på sosiale medier og i andre kanaler.  

En slik oversikt kan gi reiselivsaktørene mulighet til å fortelle de samme historiene eller historier om produkter og opplevelser innenfor samme tema.  

Dette kan gjøres gjennom å legge opp egne planer i tråd med Visit Norway sin tilstedeværelse i markedene, eller nå spesifikke, varme målgrupper gjennom retargeting sammen med Visit Norway. 

Fordelen med å snakke om de samme temaene til samme tid, og vise fram og selge konkrete produkter og opplevelser, er at dette styrker sannsynligheten for at de identifiserte målgruppene velger Norge som sitt neste reisemål. 

Legg merke til at det digitale årshjulet oppdateres kontinuerlig og at endringer kan forekomme på kort varsel. Vi anbefaler å ta en sjekk med jevne mellomrom for oppdateringer.  

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.


Gå til årshjulet for B2C-aktiviteter 2024

Kontaktperson

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

Kontaktperson

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925