Skip to main content

Markedsføring

Innovasjon Norge Reiseliv gjennomfører markedsføringsaktiviteter som bidrar til bærekraftig utvikling av norsk reiseliv. Arbeidet er sentrert rundt seks satsingsområder som i sum skal bidra til å uvikle et helårlig bærekraftig reiseliv i hele landet.

Årshjul for Visit Norway sine B2C-aktiviteter

Visit Norway presenterer her et digitalt årshjul over hvilke temaer og historier som vi forteller om Norge gjennom året.

På denne måten kan du som reiselivsaktør få oversikt over de temaene som er relevante for deg, og styrke denne synligheten, enten ved å igangsette egne markedsføringsaktiviteter eller ved å henge deg på aktivitetene til Visit Norway.

Se årshjulet her >

Innovasjon Norges Reiselivsoppdrag

Innovasjon Norge har en viktig rolle i å tilrettelegge for at norsk reiseliv kan fortsette å utvikle seg i en mer klimavennlig og bærekraftig retning. Innovasjon Norge skal arbeide for å utvide reiselivets sesonger, slik at områder i mindre grad blir overbelastet og at det kan skapes flere helårlige arbeidsplasser på norske reisemål. Tilrettelegging for å utvikle et bredere og mer lønnsomt reiselivstilbud står sentralt i dette arbeidet.

Gjennom strategisk markedsføring og - bearbeiding mot bærekraftige og lønnsomme målgrupper, skal Innovasjon Norge bidra til å øke og spre besøksstrømmene over tid og sted. Innovasjon Norge skal også tilrettelegge for salg av norske reiselivsprodukter.

Når vi jobber i markedene, skal vi samtidig bidra til at Norge når målene sine i Reiselivsstrategien «Store inntrykk med små avtrykk», og sentralt i det er våre seks restartprogram


VisitNorway.com 

Den prisbelønte nettsiden visitnorway.com er Norges største reiselivsportal og vår viktigste kanal i markedsføringen av Norge som ferieland.


Slik kan din bedrift eller ditt arrangement bli synlig på Visit Norways nettsider og i våre andre kanaler.

Les mer >

Retargeting

Visit Norway har en rekke markedsføringsaktiviteter i løpet av året som skaper økt oppmerksomhet rundt Norge som reisemål. Dette kan du nyte godt av ved å annonsere til alle som har vist interesse for vårt innhold. 

Les mer om retargeting med Visit Norway her >

Våre markedsaktiviteter

Visit Norway jobber hovedsakelig på to oppdrag fra regjeringen, fra NFD og LMD, hvorav hovedoppdraget er fra Nærings- og fiskeridepartementet, omtales som Reiselivsoppdraget.

Vi bruker markedsarbeid for å løse flere av oppgavene i oppdraget, og under siterer vi deler av oppdraget hvor markedsarbeid er sentralt.

Les mer >

Internasjonalt pressearbeid

Redaksjonelle omtaler i flere kanaler og formater gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende medier.

Gode artikler, spesielt på nett, gir norske reiselivsprodukter en god og verdifull synlighet. Redaksjonell omtale blir også ofte oppfattet som mer troverdig for forbruker enn tradisjonell markedsføring.

Aktiviteten passer for landsdelsselskaper og destinasjoner som er tilpasset det internasjonale markedet, og som er med i Innovasjon Norge Reiseliv sine kampanjer.

Les mer >

Vil du snakke med oss om et reiselivsprosjekt?

Kontakt en av Innovasjon Norges rådgivere