Skip to main content

Nyhetsartikler

Her er vårt nye strategiske reiselivsråd

Kontaktperson

Sebina Stegavik

Redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email

Oppdatert: 26. januar 2022

– Vi er stolte av å presentere vårt nye strategiske råd. Sammen skal vi la oss inspirere for bærekraftig utvikling av Norge som reisemål og norsk reiselivsnæring, sier Audun Pettersen, fungerende reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. 

Det strategiske rådet har som mandat å gi råd til Innovasjon Norge om organisasjonens reiselivssatsing, herunder faglig utvikling, oppgaver, målsettinger og rammer som er fastsatt av Innovasjon Norges styre. 

22 nye rådsmedlemmer

– Dagens rådsmedlemmer har sittet siden 2018 og skulle etter planen vært gjenoppnevnt eller skiftet ut i 2020, men dette ble utsatt på grunn av koronapandemien. Vi takker dem for flott innsats for norsk reiseliv. Det nye rådet på 22 personer som nå er annonsert, blir sittende i en periode på to år og kommer fra mange ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede, sier Pettersen. 

Rådsmedlemmene kommer fra Norsk Gastronomi, Norsk reiseliv, DNT, NORD universitet, Brim Explorer, De historiske Hotel og Spisesteder, Thon Hotels, Uteguiden, Fjord Norge, Cultiva, VY, Norges varemesse, Widerøe, Britannia, Destinasjon Lofoten, Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, Nordic Choice Hotels, Big Fish Adventures, Up Norway og Visit Bergen. 

– De nye medlemmene representerer hele bredden av norsk reiseliv, inkludert store og små aktører. De er alle kunnskapsrike og ikke minst nytenkende. I tillegg er de alle genuint opptatt av å utvikle Norge som merkevare, fortsetter Pettersen. 

Realisering av nasjonal reiselivsstrategi

– Det er med stor glede at vi nå kan få bidra inn i arbeidet for strategisk råd. Norge som reiselivsdestinasjon har alle muligheter til å fremme autentiske opplevelser med et stort potensial i det internasjonale markedet. På vegne av alle i næringen kan strategisk råd komme med bidrag inn i samarbeidet med Visit Norway, noe som styrker vår konkurransekraft for fremtiden, sier Nils Henrik Geitle fra De Historiske. 

En annen som umiddelbart takket ja til utfordringen og gleder seg til arbeidet i rådet, er Mona Saab fra Big Fish Adventure Opplevelse. 

– Jeg ser med stor forventning frem til arbeidet i rådet. Det er viktigere nå enn noen gang at Innovasjon Norge samler folk fra ulike miljøer som kan gi innspill til hvordan styrke Norge som merkevare. Det har aldri vært et viktigere moment til å bygge en sterkere posisjon for Norge som destinasjon enn nå. Lykkes vi vil vi skape gode lokalsamfunn, ny vekst, eksport og trygge jobber i hele landet, sier Saab. 

En viktig del av arbeidet for reiselivsnæringen blir å realisere den nasjonale reiselivsstrategien, som skal bidra til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser og halvere klimautslippene fra reiselivet. Strategien skal legge til rette for økt verdiskaping med 20 milliarder kroner fram mot 2030.
 

Rådsmedlemmer

Navn Stilling Bedrift
Arne Sørvig Daglig leder Norsk Gastronomi (tidl. Bocuse Norge)
Per-Arne Tuftin Administrerende direktør Norsk Reiseliv Organisasjon
Trygve Kolderup Bærekraftsansvarlig DNT
Dorthe Eide, Dr. polit. Professor NORD Universitetet FOU
Reidar Fuglestad Administrerende direktør Sørlandets Kunstmuseum
Agnes Arnadottir Gründer/CEO Brim Explorer AS
Nils Henrik Geitle CEO De Historiske
Oscar Almgren Daglig leder Uteguiden AS
Morten Thorvaldsen CEO Thon Hotels
Stein Ove Rolland Administrerende direktør Fjord Norge AS
Kirsti Mathisen Daglig leder Cultiva
Kristian B. Jørgensen CEO Fjord Tours Group AS
Christian Lunde Administrerende direktør VisitOSLO
Gunn Helen Hagen CEO NOVA Spektrum
Silje Brandvoll Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt Widerøe
Mikael Forselius Administrerende direktør Britannia
Line Samuelsen Daglig leder Destinasjon Lofoten
Camilla Sylling Clausen Daglig leder Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner
Elisabeth Saupstad Director Operations Nordic Choice Hotels
Mona Saab Administrerende direktør Big Fish Adventure
Torunn Tronsvang Gründer/Administrerende direktør Up Norway AS
Anders Nyland Administrerende direktør Visit Bergen

*Listen er sist oppdatert 26. januar 2022