Nyhetsartikler

Produktimport til Visitnorway

Forkortelser

TellUs
New Mind | TellUs

CBIS
CityBreak Information System

API
Application Programming Interface

MT 
Machine Translation

NLP
Natural Language Processing
 

Oppdragsbrevet - Reiseliv

Innovasjon Norge skal bidra til en lønnsom utvikling i reiselivsnæringen, innenfor rammer som også ivaretar miljømessige og sosiale verdier.

For å oppnå dette skal Innovasjon Norge profilere Norge som reisemål, gjennomføre operative markedstiltak og tilrettelegge for salg av norske reiselivsprodukter.

Innovasjon Norge skal profilere Norge som helårlig reisemål. Formålet med profileringen er å skape internasjonal interesse for å oppleve Norge.

Se hele oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet (PDF)
 

Kontakt oss om Visitnorway

Kjetil Røed
Teknisk leder
kjetil.roed@innovasjonnorge.no
Mobil 416 32 396 

Oppsett

Oversikt produktimport

En gang i døgnet henter Visitnorway oppdateringer på produkt og arrangement fra destinasjons- og regionselskapene, gjennom TellUs og CBIS. I tillegg sender noen leverandører oppdateringer fortløpende gjennom Vistitnorway sitt API. Produktene og arrangementene blir deretter lagret i Visitnorway for hvert språk de er oversatt til, med tilhørende språkkode (ISO 639-1).

Hver markedsutgave av Visitnorway er satt opp med et primærspråk - som er hovedspråket benyttet i markedet. Deretter er det satt opp et sekundærspråk i hvert marked, hvor norsk er benyttet for Sverige og Danmark, mens de andre markedene har engelsk som sekundærspråk.

Bruk av sekundærspråk er vanlig praksis for destinasjoner, regioner og land internasjonalt. Først og fremst fordi det per i dag ikke er vanlig at selskaper har kapasitet til å oversette produkt -og arrangementinformasjonen til hovedspråkene i hvert enkelt marked man er til stede i.

Eksempler fra andre destinasjonsselskaper:

VisitScotland - Bruker engelsk som utgangspunkt for automatisk oversettelse til andre språk.

Fjord Norge - Bruker engelsk som sekundærspråk.

Visit Lyngenfjord - Bruker engelsk som sekundærspråk.

Tourism in Spain - Bruker engelsk som sekundærspråk.

Automatisk oversettelse

Visitnorway har per i dag ingen automatisk oversettelse av produktinformasjon til andre språk, men det er en retning vi ønsker å se på, nå som tjenestene for maskinoversettelse (MT eller NLP) er blitt stadig bedre. Å være tilgjengelig på hovedspråkene vil gi enda bedre synlighet og engasjement i lokale søkemotorer og sosiale medier.

Distribusjon

For å levere på oppdraget fra Nærings- og fiskeridepartementet er det viktig for Innovasjon Norge å skape en god distribusjon av norske reiselivsprodukter, slik at hele Norge fremstår som attraktivt hele året. Det optimale er en god variasjon av produkter, som er tilgjengelige i alle årets sesonger.

De ulike markedsutgavene av Visitnorway er ikke satt opp som egne distribusjonskanaler. Det er derfor ikke mulig å styre produktene til en spesifikk utgave av Visitnorway, i og med at vi benytter hovedspråk og sekundærspråk for å skape god synlighet for norske reiselivsbedrifter.

Kort fortalt er ikke språk det samme som marked/land.

Med språkene Visitnorway benytter seg av i dag ligger potensialet for distribusjon til rundt 70 prosent av verdens internettbrukere.

Tall fra Visitnorway

Produktimport for www.visitnorway.no på norsk

Antall produkter16.156
Sidevisninger produkter3.633.600 (45,54%)
Konverteringsrate6,65%

Product Import English

Antall produkter14.448
Sidevisninger produkter3.539.410 (28,05%)
Konverteringsrate6,64%

Product Import Danish

Antall produkter740 (5,12%)
Sidevisninger produkter158.768 (16,05%)
Konverteringsrate7,06%
Produkter sekundærspråk13.708
Sidevisninger sekundærspråk119.131 (75,03%)

Product Import German

Antall produkter10.231 (70,81%)
Sidevisninger produkter1.635.097 (24,69%)
Konverteringsrate6,27%
Produkter sekundærspråk4.217
Sidevisninger sekundærspråk142.700 (8,73%)

Product Import Spanish

Antall produkter1.928 (13,34%)
Sidevisninger produkter258.059 (9,49%)
Konverteringsrate8,52%
Produkter sekundærspråk12.520
Sidevisninger sekundærspråk130.697 (50,65%)

Product Import French

Antall produkter1.350 (9,34%)
Sidevisninger produkter286.370 (13,22%)
Konverteringsrate7,40%
Produkter sekundærspråk13.098
Sidevisninger sekundærspråk190.619 (66,56%)

Product Import Italian

Antall produkter1.024 (7,09%)
Sidevisninger produkter192.287 (13,22%)
Konverteringsrate9,71%
Produkter sekundærspråk13.424
Sidevisninger sekundærspråk130.529 (67,88%)

Product Import Dutch

Antall produkter2.338 (16,18%)
Sidevisninger produkter435.803 (20,58%)
Konverteringsrate6,64%
Produkter sekundærspråk12.110
Sidevisninger sekundærspråk84.591(19,41%)

Product Import Polish

Antall produkter311 (2,15%)
Sidevisninger produkter101.468 (15,24%)
Konverteringsrate4,60%
Produkter sekundærspråk14.137
Sidevisninger sekundærspråk88.753 (87,47%)

Product Import Russian

Antall produkter116 (0,80%)
Sidevisninger produkter91.814 (10,13%)
Konverteringsrate4,37%
Produkter sekundærspråk14.332
Sidevisninger sekundærspråk82.766 (90,15%)

Product Import Swedish

Antall produkter752 (5,20%)
Sidevisninger produkter378.153 (14,96%)
Konverteringsrate9,88%
Produkter sekundærspråk13.696
Sidevisninger sekundærspråk261.165 (69,06%)

Product Import Chinese

Antall produkter12 (0,08%)
Sidevisninger produkter40.602 (9,22%)
Konverteringsrate0,38%
Produkter sekundærspråk14.436
Sidevisninger sekundærspråk39.091 (96,28%)

Product Import Portuguese

Antall produkter0
Sidevisninger produkter46.809 (13,44%)
Konverteringsrate3,76%
Produkter sekundærspråk14.448
Sidevisninger sekundærspråk46.809 (100%)

Om statistikken

Product Import Description

Antall produkter og Produkter sekundærspråk er hentet fra Visitnorway sin produktdatabase 5. desember 2018, og er et øyeblikksbilde av aktive produkter som var tilgjengelig da rapporten ble generert.

Tall i parentes for Antall produkter viser andelen av produkter som er oversatt til primærspråk.

Sidevisninger produkterKonverteringsrate og Sidevisninger sekundærspråk er hentet fra Google Analytics og viser tall fra og med 1. januar 2018 til og med 5. desember 2018.

Tall i parantes for Sidevisninger produkter  viser andelen sidenvisninger produktene har hatt i forhold til det totale antall sidevisninger.
Tall i parantes for Sidevisninger sekundærspråk viser andelen sidevisninger produktene har hatt på sekundærspråket.