Skip to main content

Nyhetsartikler

Nasjonal arrangementsstrategi - workshop 2

Den andre workshopen i arbeidet med ny nasjonal arrangemetnsstrategi arrangeres 22. november.

REFERAT (PDF)

Presentasjon holdt på workshop 22. november 2018

National Event Strategy Workshop II