Nyhetsartikler

Nasjonal arrangementsstrategi - workshop 2

Den andre workshopen i arbeidet med ny nasjonal arrangemetnsstrategi arrangeres 22. november.

Om strategiarbeidet

Vi har avsluttet innspillsprosessen, men om du har spørsmål, kontakt gjerne Birgitte Nestande på e-post til Birgitte.Nestande@innovasjonnorge.no.

REFERAT (PDF)

 

Presentasjon holdt på workshop 22. november 2018

National Event Strategy Workshop II