Skip to main content

Nyhetsartikler

Nasjonal arrangementsstrategi

Presentasjoner workshop 24. oktober

Høsten 2018 er det arrangert to åpne workshops og ny nasjonal arrangementsstrategi skal foreligge på nyåret 2019.

Tydelige føringer

Strategien utarbeides på oppdrag fra regjeringen, på vegne av besøksnæringen, kultur, idrett og det offentlige Norge. Den skal gi tydelige føringer på hvilken type arrangementer Norge skal sikte mot fremover, og hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å kunne søke om rullerende arrangementer innenfor idrett, kultur og arrangementsnæringen for øvrig.

Opplevelsesindustrien har gode tider og Norge har gode forutsetninger for å kunne ta del i denne positive utviklingen gjennom økt satsing på arrangementsturisme. Undersøkelser og tilbakemeldinger fra internasjonale forbund viser at Norge oppfattes som velorganisert, pålitelig og troverdig og vårt omdømme som arrangør av kultur- og idrettsarrangementer er godt. En strategisk utvikling av Norge som arrangementssted gir mulighet for sesongforlengelse og verdiskaping.

Strategien skal gi svar på følgende problemstillinger:

Hvordan skal man i Norge arbeide i forhold til

  • Søknadsprosesser
  • Hvilke arrangementer kan/ bør søkes på?
  • Hvor kan en få hjelp evt. finansiell støtte til arrangementet?
  • Hvordan tar vi vare på kompetansen?
  • Myndighetskontakt
  • Forankring lokalt, regionalt, nasjonalt
  • Effektmåling av arrangemente

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av: Med seg i arbeidet med å utarbeide den nasjonale arrangementsstrategien har Innovasjon Norge konsulentselskapet Burson-Marsteller. I tillegg er det oppnevnt en styringsgruppe, som består av: 

Anette Larsen,Region Stavanger
Per Lund, Trøndelag fylkeskommune
Terje Jørgensen, Særforbundets fellesorganisasjon
Tormod Johan Løken Olsen, Arena Oslo

Frode Aasheim, Innovasjon Norge
Bente Bratland Holm, Innovasjon Norge
Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge
Pia Eriksen, Innovasjon Norge, sekretariat
Birgitte Nestande, Innovasjon Norge, sekretariat