x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Om Visit Norway Innsikt

Visit Norway Innsikt har som mål å være reiselivsnæringens foretrukne kilde til aktuell informasjon om og for reiselivsnæringen, markedsdata og analyse. I portalen presenteres både Innovasjon Norges og eksterne samarbeidspartneres statistikk og fakta.

Innovasjon Norge tilbyr rådgiving, finansiering, kompetanse og nettverk innenfor reiselivet, og profilering av Norge som reisemål gjennom Visit Norway. Dette skal bidra til lønnsom utvikling i reiselivsnæringen og styrking av næringens konkurransekraft. Profileringsoppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kunnskap og kompetanse er viktig for reiselivsnæringen, både for å kunne ta riktige beslutninger på ulike nivåer og for å kunne utvikle innovative og fremtidsrettede reiselivsprodukter.

Skåpet

RELEVANTE RAPPORTER OG DOKUMENT

Mot et bærekraftig reiseliv

Veikart fra reiselivsnæringen i Norge, som gir en visjon for et bærekraftig reiseliv i 2050 - med forslag til hvordan denne visjonen kan realiseres og hvilken rolle reiselivet har i dette arbeidet.

Veikartet er et innspill til regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Denne strategien skal følge opp anbefalingene fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Innspillet omhandler hvordan myndighetene bør tilrettelegge for at reiselivet kan bidra til det grønne skiftet, samt styrke og opprettholde sin konkurransekraft i en framtid med sterkere behov for virkemidler i miljø- og klimapolitikken.

Veikartet er også ment som en anbefaling til norske reiselivsvirksomheter om hvilke valg som må gjøres på kort og lang sikt for å bidra til et bærekraftig samfunn i 2050, og for å opprettholde egen konkurransekraft i en framtid med sterkt endrede rammebetingelser.
Les meldingen

Reiselivsmeldingen 2017

Meld. St. 19 (2016–2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig

Meldingen presenterer regjeringens politikk for en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring. Med utgangspunkt i den siste tids utvikling i reiselivet skisserer meldingen de muligheter og utfordringer som næringen står overfor og redegjør for hvordan regjeringen vil styrke grunnlaget for næringens utvikling.
Les meldingen

Kontakt oss:
Redaktør
Marianne Mork
Kommunikasjonsleder Visit Norway
Tlf. +47 414 49 747
Send epost
 
Gjelder henvendelsen analyser og/eller tall:
Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
 Tlf. +47 917 49 513
 
 
Finansiering, tjenester og arrangementer

For informasjon om Innovasjon Norges finansieringsordninger, tjenester og arrangementer for reiselivsnæringen - se innovasjonnorge.no