Skip to main content

Nyhetsartikler

Webinar om merket for Bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge presenterer programmet for Bærekraftig reisemål

Webinar 18. juni kl. 14-15


Programmet for Bærekraftig reisemål brukes i dag av 54 reisemål og 134 tilhørende kommuner i hele Norge.

I dette webinaret vil Innovasjon Norge presentere programmet for aktører som er nysgjerrige, og som har ønske og ambisjon om en mer bærekraftig utvikling av reisemålet, for eksempel destinasjonsselskaper, fylkeskommuner, kommuner, havner, næringsselskaper og andre som har en rolle i destinasjonsledelse og/eller reisemålsutvikling lokalt.

Det vil blant annet gis et innblikk i bakgrunn og formål med ordningen, Standarden og den internasjonale forankringen, samt finansierings- og søknadsprosessen. Vi vil høre fra Reiselivsdirektøren, Avdelingsleder for reiselivsutvikling og to spesialrådgivere innen bærekraftig reiseliv og det blir mulighet for å stille spørsmål underveis.

Påmeldingsfrist: 17. jun. 2024


Påmelding her

Knut Perander

Avdelingsleder reiselivsutvikling

Send email