Skip to main content

Overnattingstall for 2023

Utlandet øker mest i lavsesong, og mest fra nær- og kampanjemarkeder

SSBs overnattingstall viser at vi kan se tilbake på et godt år for norsk reiselivsnæring. Særlig har antall kommersielle overnattinger fra utlandet en sterk vekst i Visit Norways nær- og kampanjemarkeder, i lav- og skuldersesong. Overnattingsstatistikken fra SSB viser at det var 11,1 millioner overnattinger fra utlandet ved kommersielle overnattingssteder i Norge i 2023. Dette er en økning på fire prosent fra 2019. Uten veksten fra nær- og kampanjemarkedene i lav- og skuldersesongen, ville veksten bare vært på 0,4 prosent.

– Det er helt fantastisk å se at nesten hele veksten vi ser fra utlandet er kommet fra nær- og kampanjemarkeder, og er kommet i lav- og skuldersesong. Det er et mål å øke gjester fra disse markedene, som har det høyeste forbruket per kilo CO2-utslipp. Og det er et mål å spre trafikken til tider av året med lavere kapasitetsutnyttelse. Det er dette vi jobber for hver dag, forteller en glad Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Innovasjon Norge Reiseliv.

Et snevrere utvalg markeder

De siste årene har Visit Norways strategi vært å satse på et snevrere utvalg markeder, såkalte "nær- og kampanjemarkeder". Nær- og kampanjemarkedene består av Danmark, Sverige, Tyskland, Sveits, Østerrike, Nederland, Belgia, Storbritannia, Frankrike, Spania og Italia. Visit Norway jobber også aktivt med B2B i de aller fleste av disse markedene.

– Det er i nær- og kampanjemarkedene Visit Norway har valgt å kjøre betalte kampanjer, og det er disse markedene som har egne språkversjoner på VisitNorway.com, forteller Mosfjeld.

I kjølvannet av koronapandemien ble det i programmet «Restart Reiseliv 2021-2024» bevilget ekstra midler øremerket markedsføring i Europa. Med støtte fra Innovasjon Norges strategiske råd for reiseliv ble nær- og kampanjemarkedene valgt som hovedmarkeder for markedsføringen under og etter pandemien.

Visit Norway brukte 97,5 prosent av annonse- og kampanjespredningsbudsjettet i nær- og kampanjemarkedene i 2022-2023.

Sterkest vekst i lav- og skuldersesong

Overnattingsstatistikken viser at kommersielle overnattinger fra utlandet økte med fire prosent fra 2019 til 2023, og med 13 prosent fra nær og kampanjemarkedene. I lav- og skuldersesongene i april, mai, september, oktober og november var den samlede veksten fra utlandet åtte prosent, dobbelt så høy som for året samlet. Nær- og kampanjemarkedene hadde også størst vekst i disse månedene, med 21 prosent. Nesten 40 prosent av årsveksten fra disse markedene kom i lav- og skuldersesong.

– Utviklingen vi ser i overnatting kan ses i sammenheng med vår strategi om å satse på nær- og kampanjemarkedene og med fokus på å løse lav- og skuldersesongene, sier Mosfjeld. Det er i alle fall ikke en tid av året som fyller seg selv. Det er fremdeles langt igjen til sesongkurven er flat nok, men det er veldig motiverende å se at det er bevegelse på det som er det vanskeligste, og at veksten kommer fra klimavennlige markeder, avslutter Mosfjeld.

Les også kommersielle gjestedøgn desember 2023

Siri-Ann Roska

Ansvarlig bransjeformidling

+4797794511

Send email