Skip to main content

Nyhetsartikler

Spørreundersøkelse til reiselivsnæringen

Innovasjon Norge har siden 2008 hatt i oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet å kartlegge kompetansebehov og utvikle kortere kurs som et tilbud til reiselivsbedriftene. Kursene skal dekke behov for ny og relevant kunnskap på kritiske deler av reiselivsutviklingen – og produksjonen. Kursene har tradisjonelt blitt arrangert som lunsj-til-lunsj-samlinger med individuell oppfølging. De senere årene har også digitale løsninger vært benyttet for kursene, med godt resultat. Mer enn 15000 godt fornøyde deltakere har gjennomført disse kursene.

Reiselivsnæringen er i rask utvikling og endring, og vi vil nå gjerne ha deres bidrag til å kartlegge endringer i kompetansebehovet. Hva ønsker du og dine kollegaer mer kunnskap om?

Denne undersøkelsen er rettet mot reiselivsbedrifter innen alle sektorer. Vi vil sette stor pris på om dere setter av noen minutter til å gi oss forslag til hvilke tilbud som er viktige for dere.

Klikk her for å delta i undersøkelsen

Frist for besvarelse av spørreundersøkelsen er 23. februar.