Skip to main content

Samlet Norden for erfaringsutveksling om kultur- og idrettsarrangement

Innovasjon Norge Reiseliv inviterte til Nordic Event Hosts Meeting i Oslo for å dele erfaringer og styrke Norden som arrangør for kultur- og idrettsarrangement.

– Dette var det første nordiske møtet om store, internasjonale kultur- og idrettsarrangement, sier Birgitte Nestande, som jobber med kultur- og idrettsarrangement i Innovasjon Norge Reiseliv, Visit Norway.

Møtet ble holdt 24. – 25. januar 2024 på Thon Hotel SNØ på Lørenskog.

Deltakere fra hele Norden

Til sammen deltok 45 personer fra hele Norden. Deltakerne kom fra blant andre Sport Event Denmark, Business Region Stockholm, City of Helsinki, Iceland Convention Bureau, Destinasjon Malmö.

– Dette er de største nordiske destinasjonsselskapene, som arbeider mot internasjonale kultur- og idrettsarrangement, forteller Nestande.

Fra Norge deltok VisitOSLO, Oslo kommune, Bergen kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Lillehammer, Visit Sørlandet, Region Stavanger og Visit Tromsø.

Skal styrke Norden som arrangør

– Hensikten med møtet var å samle de største aktørene i Norden, dele kunnskap og erfaringer for sammen å styrke Norden som arrangørregion i en krevende, internasjonal konkurranse. Det er stor variasjon i hvordan de ulike byene har organisert arbeidet, sier Nestande.

I store deler av Norden er arbeidet organisert gjennom kommunen, enten i selve kommunen, eller gjennom destinasjonsselskapet som er delvis eid eller heleid av kommunen.

– Det er interessant å se at mange av de andre organisasjonene sitter tettere på beslutningstakere, og det virker som om det er enklere å sikre finansiering til store arrangement på denne måten, sier Nestande.

Samlet Norden for erfaringsutveksling om kultur- og idrettsarrangement

Arrangement på tvers av landegrenser

Internasjonalt blir det oftere tildelt store arrangement på tvers av landegrenser. Et eksempel på dette er VM i Håndball for kvinner 2023, som i desember ble gjennomført av Norge, Danmark og Sverige.

– For Norge sin del har vi ikke nødvendigvis anlegg og kapasitet til å arrangere de største kampene. Under VM i 2023 ble det gjennomført gruppespill i Stavanger og Trondheim, mens de resterende kampene og finalene ble holdt i Gøteborg og Herning, forteller Nestande.

Hun forteller at det er muligheter for et tettere samarbeid mellom de nordiske landene, og for nye arrangement i fremtiden.

– Risikoen kan fordeles på ulike land, samt at Norge kan arrangere noe vi vanligvis ikke ville hatt anledning til å gjøre. I 2025 skal Herning og Stockholm sammen arrangere VM i ishockey for menn, og under møtet hadde de et eget møte for å planlegge et tettere og bedre samarbeid for planlegging og gjennomføring av arrangementet, forteller Nestande.

Store ringvirkninger

Store arrangementer skaper økonomiske ringvirkninger i reiselivsnæringen og øvrig næringsliv. En undersøkelse fra Sport Business by Jamk i Finland, som undersøkte 8 ulike idrettsarrangement, viste at de økonomiske ringvirkningene kom på € 38,9 millioner, om lag 441 millioner kroner, for destinasjonene i Finland som var vertskap for arrangementene.

– Dette viser hvor stor betydning arrangement har for omsetningen i regionen, men de kan også ha betydning utover det økonomiske, sier Nestande. Hun trekker frem Copenhagen Legacy Lab, som er en del av Wonderful Copenhagen og jobber spesifikt med å øke synergiene og arven før, under og etter kongresser og arrangement. De gjør aktiviteter knyttet til lokalbefolkningen og næringslivet, og bruker arrangement for å styrke arbeidet som allerede gjøres. De gjennomførte blant annet aktiviteter rettet mot seniorer i tilknytning til VM i Badminton 2023, for økt fysisk helse og rekruttering av frivillige.

Flere møter og tettere samarbeid

Birgitte Nestande forteller at de umiddelbare tilbakemeldingene på det første Nordic Event Hosts Meeting har vært svært positive.

– Nå diskuteres det nye samarbeid på andre internasjonale møteplasser, et nytt nordisk møte neste år og et mye tettere samarbeid mellom de ulike nordiske destinasjonen, sier Nestande.

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

Siri-Ann Roska

Ansvarlig bransjeformidling

+4797794511