Skip to main content

Samarbeider for å markedsføre Norge

Opprettet markedsgruppe for B2C-arbeidet

I forbindelse med den nye samhandlingsmodellen har det blitt opprettet en markedsgruppe for B2C-arbeidet til Innovasjon Norge Reiseliv. Markedsgruppa hadde nylig første samling med Innovasjon Norge for å diskutere samarbeid og satsinger fremover.

– Markedsgruppa består av seks markedsføringseksperter fra reiselivet, som skal gi råd til Innovasjon Norge Reiselivs internasjonale markedsføringsaktiviteter mot forbrukermarkedet, forteller Katrine Mosfjeld, avdelingsleder for forbrukermarkedsføring i Innovasjon Norge Reiseliv, Visit Norway.  

Et utvidet kollegium

Medlemmene av markedsgruppa har blitt oppnevnt på bakgrunn av sin kompetanse innen markedsføring og kommunikasjon. Alle i gruppa skal heve blikket, jobbe «med det norske flagget på brystet» og være et utvidet kollegium som Innovasjon Norge skal kunne drøfte konsepter, satsinger, markedsføringsfaglige prioriteringer og andre prosjekter med.   

– Markedsgruppa var på besøk hos Innovasjon Norge Reiseliv i to dager, hvor det blant annet ble presentert eksisterende strategier, markedsføringsfaglige prioriteringer og satsinger, arbeidsmetoder og samarbeidsmodeller. Det ble også diskutert hvordan Innovasjon Norge Reiseliv fungerer i dag og hvordan markedsgruppa best kan bidra inn i samarbeid med oss, forteller Mosfjeld.  

Bilde av bare gruppa
Fra venstre: Janne Grønkjær Henriksen, Kristoffer Fürstenberg, Anne-Signe Fagereng, Øyvind Solstad, Mette Øyen og Bodil Sandøy Tveitan.

Flere perspektiver

Innovasjon Norge Reiseliv og markedsgruppa hadde en solid arbeidsøkt om hva som skal være retningsgivende for arbeidet når målene er å «bryte lydmuren» og få fortjent og ubetalt oppmerksomhet.  

– Med synkende budsjett og økende kostnadsnivå er dette svært viktig. Allerede i dag er ca. en tredjedel av oppmerksomheten vi får fra målgruppene ubetalt. Det er kjempespennende å få markedsgruppas perspektiver på hva som skal til for å lykkes med dette, sier Mosfjeld.  

Fysisk og digitalt

Markedsgruppa kommer til å ha to fysiske hovedsamlinger i året, en om våren og en om høsten.  

– På samlingene vil vi blant annet gjennomgå årets oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet, og justere mål, planer og budsjetter i henhold til dette, forteller Mosfjeld.  

– Vi vil se på prosess for neste års markedsplan og behov fra næringen, samt drøfte kommende års satsinger, tema, aktiviteter, mål, suksesskriterier, og årshjul, inkludert kampanjer og store aktiviteter, legger Mosfjeld til.  

Foruten om de fysiske hovedsamlingene vil man gjennom året løpende diskutere problemstillinger, nye konsepter, spørsmål og annet i digitale kanaler.  

Innovasjon Norge Reiseliv gleder seg til videre samarbeid!  

Les mer om samhandlingsmodellen her.

Spørsmål? Ta kontakt med oss.  


Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email