Skip to main content

Partnere får fordeler ved bruk av Visit Norways data

En studie viser nå at å være med på Visit Norways tilbud om “retargeting” er effektivt for destinasjonsselskaper og bedrifter som ønsker hjelp til å nå nye internasjonale og relevante målgrupper.

Visit Norway gjennomfører en rekke markedsføringsaktiviteter i prioriterte markeder i ulike kanaler, som skaper økt oppmerksomhet om Norge som reisemål – og som er laget for å engasjere og treffe publikum i 19 ulike målgrupper. Dette gir oss tilgang på et stort og verdifullt datagrunnlag som du og din bedrift, eller destinasjonsselskap, kan dra fordel av.

Vi har siden 2020 gitt destinasjonsselskaper og reiselivsbedrifter mulighet til å være med på “retargeting”. Dataene vi har, samles i store datapooler som vi tilbyr våre samarbeidspartnere å iverksette målrettede retargeting-kampanjer mot, med relevant og selgende innhold til personer som vi vet har vist interesse for spesifikke tema, norske reisemål eller aktiviteter. Ved å bli med på retargeting kan man altså markedsføre sine produkter overfor personer som allerede har sett og vist interesse for Visit Norways reiseinnhold og som er i samsvar med målgruppen man selv ønsker å nå.

Har målt effekten av retargeting

Visit Norway har engasjert Acceleration, GroupMs spesialenhet innen markedsføringsmåling, til å måle effektiviteten av dataene som tilbys til Visit Norways partnere. Studien baserte seg på A/B-testing hos tre aktører i forbindelse med ekte partnerkampanjer.

Hypotesen var at dataene som Visit Norway besitter, er av høy kvalitet, og hvis partnerne bruker disse, vil de forbedre ytelsen sin.

Kan doble effekten

I alle tre tester overgikk Visit Norway-dataene vanlige data på flere parametere.

To av testene viser en tydelig lavere kostnad per Thruplay for Visitnorway-dataene, noe som sterkt indikerer at Visit Norway-målgruppen er mer interessert i innholdet. Innenfor en av de tre testene, hadde vi mulighet til å spore kostnad per landingssidevisning. Sammenlignet med de vanlige dataene, førte Visit Norway-data folk hele veien til landingssiden til en langt lavere kostnad, noe som indikerer den høye kvaliteten på sistnevnte datasett.

Studien viser at det er en sterk indikasjon på at en partner kan doble effektene fra en kampanje ved å bruke Visit Norway-dataene. Dette skyldes kvaliteten på Visit Norway-dataene, siden personene i Visit Norway-dataene allerede er relativt interessert i Norge som reisemål. Selv når kostnaden tas i betraktning, er det fortsatt god forretning for partneren, med 60 prosent flere konverteringer.

Oppsummert viser studien fra Acceleration sterke indikasjoner på at partnere kan oppnå fordeler ved å bruke Visit Norway-dataene, på grunn av kvaliteten og interessen den skaper for Norge som reisemål.

Les mer om retargeting her


Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925

Send email