Skip to main content

Kartleggingsundersøkelsen er klar!

Innovasjon Norge inviterer til en kartlegging av destinasjonens strategiske retninger, hvilke opplevelser næringen på destinasjonen har å tilby i dag og hva dere prioriterer å utvikle fremover.

Undersøkelsen sendes ut til alle destinasjonsselskaper i Norge. Har dere ikke mottatt den, ta kontakt med Beate Brænden Eidsand på e-post. 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er del av Innovasjon Norges nye samarbeidsmodell med reiselivet, og går ut til alle destinasjonsselskaper i Norge. Resultatene skal bearbeides og diskuteres med næringen gjennom regionale workshops (mer informasjon om tid og sted kommer), og vil tilgjengeliggjøres for hele det norske reiselivet til fri bruk.Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email