Skip to main content

Bli med i en av våre ressursgrupper

I forbindelse med den nye samarbeidsmodellen mellom næringen og Innovasjon Norge, skal det opprettes ressursgrupper for hvert satsingsområde i markedsarbeidet.

De fem satsingsområdene vi nå oppretter grupper for er:

  • Adventureturisme
  • Aktivitetsturisme
  • Måltidsturisme
  • Byturisme
  • Kunst- og kulturturisme 

I disse gruppene ønsker vi mennesker fra reiselivet med en spesiell kompetanse eller interesse innen det aktuelle satsingsområdet.

Gruppene kan gi innspill til faglige diskusjoner, briefer, bidra til research for konsepter osv. Innovasjon Norge vil benytte seg av gruppens kompetanse ved behov, og avholde ad-hoc digitale møter når det trengs avklaringer, råd eller innspill til kommende aktiviteter.

Om du vil bidra, send en e-post til Beate Brænden Eidsand (epost-link) og skriv noen linjer om hvilken gruppe du ønsker å være med i – og hvorfor.


Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email