Skip to main content

Resultatene av restart-programmene i 2022

I den nasjonale reiselivstrategien er ett av mange viktige tiltak restartprogrammene for en effektiv og målrettet oppbygging av aktivitetsnivået i reiselivsnæringen etter pandemien.

Restart Reiseliv 2021-2024 omfatter arbeid innenfor flere områder, hvor markedsutvikling og økt synlighet for norske reiselivsprodukter og
-opplevelser mot definerte målgrupper i Skandinavia og Europa er sentralt.

De europeiske nærmarkedene blir stadig viktigere i arbeidet med å utvikle et helårlig, bærekraftig norsk reiseliv, med høy verdiskapning og lavere klimaavtrykk.

I arbeidet med å reetablere eksisterende og utvikle nye markedsmuligheter i de europeiske nærmarkedene, er det valgt ut seks typer turisme Norge må lykkes med for å oppnå reiselivsstrategiens ambisjoner. Adventureturisme, Aktivitetsturisme og MICE er tre retninger Norge har vært sterke på i flere år. Kunst- og kulturturisme, Måltidsturisme og Byturisme er tre nye satsinger.

2022 var året pandemien avtok, grenser åpnet etter to stengte år og mennesker i Norge, Europa og store deler av verden endelig kunne gjennomføre reiser igjen uten inngripende restriksjoner. Innovasjon Norge har sammen med næringen dette året gjennomført en lang rekke markedsaktiviteter innenfor alle de seks satsningsområdene – og filmene nedenfor gir et samlet overblikk over høydepunktene og de viktigste resultatene som ble oppnådd i 2022. 

Ble det reiselyst av aktivitetene? Sjekk siste reisebarometer fra viktige europeiske markeder
Har det blitt faktiske reiser av dette? Sjekk gjenstedøgnsstatistikk fra SSB per mai 23

Her får dere de viktigste resultatene som ble skapt i fjor.

Adventureturisme

Norge har en sterk posisjon som naturbasert reisemål i utlandet og adventureturisme er et segment som stadig vokser. I denne satsingen fortsetter vi å bygge Norge som en helårlig adventure-destinasjon ved å løfte frem våre fantastiske vandremuligheter, unike naturfenomen, spennende ski- og vinteraktiviteter og spektakulær naturopplevelser. Dette har vært den største av restartsatsningene, fordi det også er her store deler av reiselivet er velutviklet. En viktig utfordring i dette programmet har vært å jobbe med å utvikle skulder- og lavsesongene, og å utvikle markedsmuligheter i Europa.   

En ekstra takk går til Fjord Norway, Visit Sørlandet, og NordNorsk Reiseliv for samarbeid om utvikling av konsepter – og til alle som har deltatt i kampanjearbeidet eller på andre måter har bidratt til å styrke denne satsningen. 

Adventure Travel may be any tourist activity, including two of the following three components: A physical activity, a cultural exchange or interaction and engagement with nature.

– Adventure Travel Trade Association


Mer om adventureturisme

Aktivitetsturisme 

Innenfor denne satsningen jobber vi med store nisjer som for eksempel alpinturisme, men også med å skape reiselyst til Norge mot en bredere målgruppe som motiveres av å bruke seg selv i naturen med forskjellige aktiviteter hvor norske reisemål har gode tilbud. 

Gjennom strategisk markedsføring og bearbeiding av bærekraftige og lønnsomme målgrupper, utvikler Innovasjon Norge nye, internasjonale markedsmuligheter til nytte for den delen av norsk reiseliv som tilbyr produkter og opplevelser innenfor det aktive feriesegmentet.

Activity-based tourism may be defined as a form of tourism, which involves consumers whose holiday choice is inspired by the desire to pursue an activity.

– Def by Global spec/Niche tourism report 

Motivasjonssegmenter: Energy og Sharing and Caring

Kunst- og kulturturisme

Norge har gjennom årene utviklet seg til et stadig mer attraktivt reisemål for en betalingsvillig målgruppe som har kunst- og kulturopplevelser som en sentral motivasjonsfaktor for valg av reisemål. Undersøkelser viser også at nettopp denne målgruppen er mindre sensitive i forhold til sesongsvingninger, og har over gjennomsnittlig døgnforbruk på sine ferier i Norge. Norge har gode forutsetninger for å styrke sin posisjon inn mot denne attraktive målgruppen, og i vår kontekst er det kombinasjonen av kultur og natur som er differensiator.

Vi retter en ekstra takk til Trøndelag Reiseliv, Visit Oslo Region og VisitOSLO med samarbeidspartnere for samarbeid om utvikling av konsept i denne satsningen. I filmen under kan du se fjorårets viktigste aktiviteter innenfor kunst- og kultursatsningen vår, og resultatene de gav.

Kulturturisme er en form for reiselivsaktivitet der hovedmotivasjonen til den besøkende er å lære, oppdage, erfare, og oppleve materielle eller immaterielle kulturattraksjoner/-produkt på et reisemål.

– UNWTO 

Måltidsturisme

Måltidsturisme er en viktig trend innen europeisk reiseliv, og gjennom undersøkelsene våre vet vi at reisende er motiverte av et godt lokalt kjøkken når det velger feriemål. Noen reiser for å spise, alle skal spise når de reiser, og vår satsning på Måltidsturisme skal støtte begge retningene.  

Med denne satsingen ønsker vi å styrke Norges posisjon som en attraktiv destinasjon for gastronomi og måltidsopplevelser, og det gjør vi blant annet ved å løfte frem autentisk gårdsmat, fantastisk sjømat, godt bakverk, lokal drikke og de beste kokkene og spisestedene.

Vi retter en ekstra takk til Stiftelsen Norsk Gastronomi for samarbeid om konseptutvikling, og til alle og til alle som har deltatt i kampanjearbeidet eller på andre måter har bidratt til å styrke denne viktige satsningen; takk for maten!

A tourism activity that revolves around visiting restaurants and tasting food in a destination of interest. Food related activities is the main reason for a person's travel. Travel is motivated by an interest in food and gastronomy.

– Def by IGI Global 

Byturisme

Storbyferie har vært en populær reisetrend i mange år og den nasjonale reisleivsstrategien peker på dette som et område som blir viktig for norsk reiseliv fremover.  Byferier er en av de viktigste driverne for å spre turisttrafikken utover året da besøkende ofte reiser utenom hovedsesong.   

Norges byer er små og de fleste relativt ukjente, men kan levere på mye av det man søker på en city break: Et rikt kulturliv, god mat, spennende attraksjoner, attraktive bysentrum og nærhet til naturen. I vår satsning retter vi oss mot de som reiser ofte på byferie, men foretrekker mindre kjente byer – såkalte second cities.

Stor takk til de norske byene representert ved destinasjonsselskapene deres, for utvikling av historier og materiale i denne satsningen. 

Second-city travel means skipping the most popular city or region in an area and visiting the second-, third-, or fourth- (and so on) most-known spots

– Phil Dengler, co-founder of The Vacationer.

MICE

2022 var året vi endelig kunne møtes igjen fysisk etter pandemien – og for satsningen på MICE handlet mye om å legge til rette for gode og relevante møteplasser og nettverksarenaer for norske og internasjonale B2B-aktører. I denne filmen viser vi høydepunktene fra våre aktiviteter både innenfor møtesegmentet, kongress og arrangement. 

Katrine Mosfjeld

Avdelingsleder forbrukermarkedsføring, Innovasjon Norge

+47 934 10 530

Send email

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Kari Anne Schwach

Manager Corporate

+47 970 80 813