Skip to main content

Nyhetsartikler

Det kan se ut som om usikkerhet er blitt den nye normalen, for 8 av 10 sier at reiseplaner blir påvirket av uforutsigbarhet, prisøkninger, ekstremvær, krig, korona og/eller klimakrisen. Prisøkninger på reiser og en krevende økonomisk situasjon gjør at flere er på jakt etter billigere reiser og destinasjoner. Mange leter etter muligheter for å spare penger på ferien.

Etter en sommer preget av sterk hete, nedbør og stormer mange steder, viser høstens barometer at risiko for ekstreme værhendelser påvirker reiseplanene til halvparten av alle reisende. Det er særlig svenskene, danskene og engelskmennene som tar værrisiko i betraktning når de planlegger ferien. Flertallet av de reisende vil ta ansvar for natur, miljø og klima når de reiser. De som vurderer Norge, er mer opptatt av bærekraft, og mener i stor og økende grad at å reise til Norge er et bærekraftig valg.

Siden våren 2020 har Innovasjon Norge gjennomført et reisebarometer som tar temperaturen på og gir innsikt i reiselyst, forventninger og barrierer både i det norske markedet og i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. I denne rapporten finner du de viktigste resultatene fra undersøkelsen i utenlandsmarkedene, som ble gjennomført i november og desember. Rapporten er utarbeidet av Gyger og Epinion for Innovasjon Norge.

Analysen i siste Reisebarometer er basert på intervjuer med 6 000 potensielle reisende. Dette er fordelt på 1 000 personer i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Datainnsamlingen har foregått i perioden fra 13. april til 26. april.

Les det siste Reisebarometeret her

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email