Skip to main content

Regjeringen annonserer reiseliv som eksportsatsing

7. september annonserte næringsminister Jan Christian Vestre at reiseliv er den femte næringen som skal inn i regjeringens eksportsatsing Hele Norge eksporterer.

Satsingen skal bidra til økt eksport og en mer lønnsom og mer bærekraftig reiselivsnæring.  

– Fra regjeringens side ønsker vi å bidra til å utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.  

– Dette er en viktig anerkjennelse av reiselivet som en stor eksportnæring. Innovasjon Norge har allerede i oppdrag å synliggjøre Norge som reisemål i internasjonale markeder og bidra til utvikling av reiselivet i Norge. Vi ser nå frem til å arbeide tett med reiselivsbedriftene i planlegging og utforming av eksportsatsingen, med mål om økt og mer bærekraftig eksport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.  

Under annonseringen understreker Vestre at reiselivsnæringen som Norges femte største eksportnæring allerede er en stor og viktig eksportindustri for Norge, og at etterspørselen etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser er noe den norske reiselivsnæringen kan levere godt på.   

A girl in a pink sweather is looking at a lake at Andøya, Northern Norway

Norge kan bli et foregangsland for grønn og bærekraftig turisme  

I pressemeldingen fra regjeringen, vises det til at det norske reiselivet har styrket sin internasjonale posisjon de siste årene, og at dette blant annet skyldes næringens målrettede innsikt for å øke kvaliteten ved produktene. Det gir et godt utgangspunkt for en satsing som denne.   

– Norge har storslått natur og kan tilby et mangfold av kulturminner og autentiske opplevelser. Vi har restauranter i verdensklasse. Dette skaper interesse i utlandet. Når vi nå satser på å få til en mer bærekraftig og lønnsom næring, kan Norge bli et foregangsland for grønn og bærekraftig turisme, sier Vestre.    

Dette er veldig gode nyheter for eksportnæringen reiseliv. En eksportsatsing vil bety flere strenger å spille på i arbeidet med å utvikle reiselivet. Interessen for Norge som reisemål er stigende, den internasjonale turismen er tilbake og vel så det. Dette gir motivasjon til å fortsette arbeidet sammen med næringen for å støtte arbeidet med en mer bærekraftig næring, med gode produkter og fantastiske opplevelser.  

I pressemeldingen viser Vestre til Nasjonal reiselivsstrategi 2030, som er reiselivsnæringens egen strategi. Innovasjon Norge hadde ansvaret for involvering av næringen og utvikling av strategien, som ble overlevert forrige regjering i 2021. Strategien har betydelige eksportmålsettinger.   

A woman looking at the view of Børhella lighthouse at Andøya, Northern Norway

Om Hele Norge eksporterer  

Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform som ble lansert av næringsminister Jan Christian Vestre i mars 2022. Formålet med reformen er å bidra til å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 % innen 2030. Som en del av reformen er Nasjonalt eksportråd etablert for å gi regjeringen råd om større eksportfremmesatsinger.  

Så langt er to nasjonale eksportsatsinger igangsatt, havvind og mer og grønnere maritim eksport, etter råd fra Nasjonalt eksportråd.  

Nasjonalt eksportråd overleverte før sommeren et forslag til satsing innen design- og ferdigvare, som nå er til vurdering i departementet.  

Nasjonalt eksportråd er i gang med å utvikle en rapport med forslag til tiltak for satsingen innen helseindustri.  

Av mer enn 60 innspill har Nasjonalt eksportråd valgt ut reiseliv som den femte nasjonale eksportsatsingen. I løpet av vinteren vil Nasjonalt eksportråd presentere en rapport med forslag til tiltak.  

NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Virke Reiseliv, Fellesforbundet og Norsk Reiseliv har gått sammen om det felles innspillet til eksportreformen «Hele Norge eksporterer». 

Aase Marthe Horrigmo

Reiselivsdirektør, Innovasjon Norge

Send email