Skip to main content

Innovasjon Norge reiseliv tilstede på Arendalsuka 2023

Bergen viste seg fra sin beste side under nettverkstreffet med fire årstider allerede før lunsj.

I strålende sol inntok 76 deltakere fra Lindesnes til Svalbard Bergen for den årlige samlingen for reisemål i Innovasjon Norges tjeneste «Merket for Bærekraftig reisemål». Destinasjonsselskap og næringsselskap, men også kommuner og andre inviterte gjester, deltok i samlingen. Visit Bergen var vertskap og vartet opp med strålende omgivelser.

Verktøykassen

Innovasjon Norge arrangerer hvert år en samling for reisemålene i Merket for Bærekraftig Reisemål. Selve ordningen ble utviklet for å gi lokal reiselivsledelse et verktøy til bruk i en mer strukturert reiselivsutvikling med et bredt verdisett. Reiselivet påvirker og griper inn i et lokalsamfunn, og næringen må tilføre verdier ikke bare til næringen selv, men til lokalsamfunn og gjester.

Anledningen kunne ikke vært mer perfekt; Norge var svært tidlig ute med et nasjonalt program for å jobbe med en mer bærekraftig reiselivsutvikling, og merkeordningen feirer i år 10 år. Standarden i merkeordningen har en internasjonal godkjenning som nasjonal standard gjennom Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Per mars 2023 er 34 reisemål over hele landet godkjent, og 20 nye er ute i et 2-årig løp mot godkjenning. Etter godkjenning må reisemålet fortsette å planlegge, måle, kartlegge og levere tiltak og strategier som tar reisemålet og aktørene i en mer bærekraftig retning.

Reiselivet utvikles lokalt

Temaene som inngår i arbeidet på reisemålene, er mer relevante enn noen gang; Klimautfordringer og reiselivets slitasje på natur, kultur og lokalsamfunn er brennaktuelle tema, ikke bare i Norge, men også globalt. Samtidig er reiselivet en viktig sysselsetter og kilde til verdiskaping over hele landet.

Programmet på samlingen bygget på temaene som inngår i merkeordningens standard (dvs. de temaene reisemålene må jobbe med):

· Destinasjonsledelse: Hvem har ansvar for god besøksstyring og hvordan samhandles det?

· Det strategiske grunnlaget: Hva vil man med det lokale/regionale reiselivet, verdier og retningsvalg - og kobling til lokale planer for samfunns- og næringsutvikling?

· Miljø/klima/kultur: Hvordan kan reiselivet bidra til lokal utvikling uten at man forbruker ressursene, og hvordan tilpasse seg endringene som skjer?

· Sosiale forhold: Hvordan oppfatter lokalbefolkningen den lokale reiselivsutviklingen og hvordan bygge lokal stolthet, rekruttering og inkludering?

· Økonomi: Hvordan jobbes det for den enkelte virksomhet og reisemålets samlede verdiskaping?

Engasjerte reisemål

Voss, Lofoten, Bergen, Åfjord, Senja, Lysefjorden, Rauma, Trysil, Svalbard, Valdres og Lyngenfjordregionen presenterte sine tiltak og arbeid, og engasjerte diskusjoner bidro til å trekke frem mangfoldet i arbeid over hele landet. Rådgivere som skal bistå reisemålene i prosessen, kom med sine erfaringer og råd. Samlingen ble på den måten en koblingsboks mellom by og land, nord og sør, store og små reisemål, som alle jobber for å utvikle besøksnæringen til et gode for alle involverte.

I forkant av samlingen ble Bergen tildelt “Merket for Bærekraftig reisemål” etter strukturert og dedikert jobbing gjennom 2,5 år. Regionsdirektør i Innovasjon Norge Vestland stod for den offisielle tildelingen av merket, og direktør for GSTC, Randy Durband, var også til stede og ga reiselivet honnør for deres innsats for en mer bærekraftig næring. Les mer om dette her.

Lena Holdaas

Seniorrådgiver Bærekraftig Reiseliv

Send email