Skip to main content

Økning i reiselivets verdiskaping

Om tallene

Hva viser tallene? Verdiskaping er summen av driftsresultat og lønnskostnad hvis driftsresultatet ikke er negativt. Hvis driftsresultatet er negativt, blir verdiskaping satt lik lønnskostnader. Det er Asplan Viak som har utarbeidet data på vegne av Innovasjon Norge. Oversikten tar for seg total verdiskaping for land, per landsdel, fylke og kommune.


Oppdaterte Verdiskapingstall for 2022 for kommuner

Tidligere har vi publisert verdiskapingstall per kommune for samlekategoriene «Transport og formidling» og «Reiselivet ellers». Nå har vi bedt Asplan Viak om å rapportere på transport og formidling hver for seg, og rapportere på overnatting, servering, samt kultur og underholdning for seg. Kartet på siden vår blir ikke oppdatert, men se en oppdatert Excel-fil

Last ned rapporten i Excel

Reiselivets verdiskaping i Norge øker i 2022, og etter to år er vi tilbake på samme nivå som før pandemien

Ser vi på utvikling i reiselivets verdiskaping, viser tallene for 2022 at næringen er tilbake til et prepandemi-nivå med en verdiskaping på 89 milliarder kroner.

Ser vi på næringens utvikling fra 2016, er det en sammenheng mellom økt verdiskaping og økningen Norge har hatt i kommersielle overnattinger. Reiselivets verdiskaping er gått fra 81,6 milliarder kr i 2016 til 89,2 milliarder i 2022. Det er en vekst på ni prosent og tilsvarer 7,6 milliarder kroner. I samme periode har også antall kommersielle overnattinger økt med ni prosent. Fra i alt 33 millioner i 2016 til 36 millioner i 2022.

Oslo på topp

Oslo topper listen med en verdiskaping på 25,6 milliarder kroner. Det er en vekst på seks prosent fra 2019, som betyr 1,36 milliarder kroner. Tallene for resten av Østlandet er derimot ikke så gode med en nedgang på åtte prosent, som betyr 1,9 milliarder. Vestlandet er den regionen som kommer sterkest tilbake, fra 19,3 milliarder i 2019 til 21,14 milliarder i 2022. Det er en solid vekst på 1,8 milliarder. Trøndelag ligger også 20 prosent bak, som betyr en nedgang i verdiskaping på i underkant av 1,5 milliarder. Sørlandet øker med 24 prosent, mens Svalbard er ned to prosent.

Ser vi derimot på utviklingen de siste seks årene, er Oslo fremdeles den delen av landet som topper listen over største verdiskaping. Likevel er Oslo den regionen som ikke tar del i veksten de siste årene og ligger ti prosent under. Det betyr at Oslos andel av landets samlede verdiskaping går fra 35 prosent i 2016 til 29 prosent i 2022. Ellers har reiselivet hatt en god vekst andre steder i landet, og det er særlig Vestlandet som utmerker seg. Her er andelen gått fra 20 til 24 prosent. Veksten har vært på 30 prosent, som tilsvarer 4,9 milliarder kroner. Deretter kommer Agder-fylkene, som har hatt en økning i verdiskapingen på 2,3 milliarder kroner, som tilsvarer 107 prosent.

Transport og serveringsvirksomhet representerer 68 prosent av næringens verdiskaping

Transport er naturligvis på toppen med en andel på 39 prosent, deretter følger serveringsvirksomhet med en andel på 29 prosent. Selv om reiselivets verdiskaping har økt fra 2016, er størrelsesforholdet mellom den uendret.

Over halvparten av veksten på 7,6 milliarder kroner er innen overnattingsvirksomhet, som er gått fra 11,2 milliarder til 15,4 milliarder. Veksten er på 4,1 milliarder, som betyr en øning på 37 prosent. Stort sett resten av veksten er innen kultur og underholdning, som går fra 6,3 milliarder til 9,3 milliarder i 2022. Veksten er på hele 46 prosent i perioden.

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email