Skip to main content

Nytt rekordår for resultatbasert markedsføring – doblet omsetningen

28. februar 2023

Visit Norways resultatbaserte markedsføringsprogram for web omsatte for 50 millioner i 2022 – dobbelt så mye som forrige rekordår, i 2019.  

– Dette er et veldig godt tegn for norsk reiseliv framover. Vi ser en stadig økning i bestillingene som skjer via programmet på Visitnorway.com, sier Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Visit Norway. 

Rekordmange klikk til partnere 

Visitnorway.com genererte totalt mer enn 854.000 klikk til partnernes hjemmesider gjennom programmet, noe som er 40 prosent mer enn i det gamle rekordåret 2020.  

Til sammen står de 30 partnerne i programmet for en samlet ordreverdi på 50 millioner kroner, som er en solid dobling av fra forrige rekord i 2019. 

Ordreverdien var størst i mai og september, der omsetningen passerte 7,1 millioner kroner i begge månedene. 

– Dette viser at vi har relevante partnere i performance marketing-programmet, at innholdet på visitnorway.com oppleves troverdig, og at vi driver et engasjert og kjøpesterkt publikum til Visitnorway.com gjennom våre markedsaktiviteter, fortsetter Mosfjeld. 

– Som en overordnet nasjonal aktør opererer vi øverst i salgstrakten. Derfor er det veldig gøy å se hvor bra vi klarer å drive frem salg hos disse partnerne, avslutter hun.   

Knallstart i 2023

– Siden vi har hatt en knallstart i 2023, med en ordreverdi på mer enn 12,5 millioner kroner i årets to første måneder, ser vi at vi allerede nå er på god vei til å kunne nå målet vi satte ved programmets oppstart: En total ordreverdi på 100 millioner i 2025, sier hun.

– Det blir spennende å se om den gode utviklingen forsetter, siden det er et år med mange globale utfordringer. Men vi håper på å komme et godt hakk nærmere målet allerede nå i 2023, sier Mosfjeld, som mener at suksessen også kommer takket være en "long tail-effekt" av opparbeidet synlighet i spissede målgrupper i mange markeder, som bidrar til økt søkeaktivitet og flere treff i innholdet på Visitnorway.com.

– En av årsakene er at vi har jobbet hardt under hele pandemien med å øke distribusjonen og synligheten for norsk reiseliv. Nå får vi betalt for det, påpeker Mosfjeld.  

Godt innhold gir salg 

– Det er veldig gøy med så gode resultater! Vi ser at arbeidet med å lenke opp relevante partnere og tilbud i en kontekst som oppleves som nyttig for leseren, gir spesielt god kvalitetstrafikk og høy konvertering hos mange partnere, sier Christine Baglo, som er webredaktør for Visitnorway.com. 

Den lovpålagte inntekten som Visit Norway må ha fra programmet, pløyes nemlig tilbake i godt innhold.  

– Inntektene fra programmet gjør oss i stand til å lage enda flere gode artikler og reise på reportasjeturer, der vi også hekter på partnere. Fra turene ute i felt har vi også tatt et stort antall bilder og film som er tilgjengelig i innholdsbanken vår, og som brukes aktivt i egne kanaler i sosiale medier, av presse verden rundt og alle som ønsker å promotere Norge som reisemål, påpeker hun.  

Ruller ut tilbudskaruseller 

I siste halvdel av 2022 har redaksjonen jobbet hardt med å rulle ut den nye satsingen på tilbudskaruseller med norske feriepakketilbud og andre typer tilbud både på Visitnorway.com og Norwaylighs.com.  
– For turistene kan det oppleves som komplisert å planlegge en ferietur på egen hånd til Norge, og mange ønsker å kjøpe et ferdigpakket produkt. Nå kan de lett få oversikt over et mangfold av pakkeferier og tilbud fra våre performance marketing-partnere på Visit Norway, sier webredaktør Christine Baglo.  

I tilbudskarusellene kan performance marketing-partnerne legge inn konkrete tilbud og feriepakker, som samles i ulike “karuseller” basert på tema eller geografi, og som plasseres i relevant kontekst, samt på en egen "Holiday package"-side, som er godt besøkt.  

Disse sidene har hatt en jevn og god trafikkøkning siden de ble rullet ut i juni, og det kommer stadig flere spennende tilbud inn.  

– Men det er plass til mange flere, og vi skal drive kontinuerlig videreutvikling av dette prosjektet, fortsetter Baglo. 

Oppsummering av performance marketing i 2022

  • Klikk: 854 305 (40 prosent bedre enn den gamle rekorden fra 2020) 

  • Snittverdi per klikk: 58 kr

  • Antall ordrer: 11 540 (19 prosent  bedre enn den gamle rekorden fra 2019) 

  • Total ordreverdi: 50 097 674 kroner (En dobling av den gamle rekorden fra 2019) 

  • Verdi per ordre: 4 095 kroner (13 prosent  bedre enn den gamle rekorden fra 2022) 

Slik fungerer resultatbasert markedsføring i Visit Norway:

Visit Norway tilbyr resultatbasert markedsføring (såkalt performance marketing eller affiliate marketing) til aktører/selskaper av en viss størrelse som tilbyr reiselivsprodukter med større deler av landet som nedslagsfelt (minst to landsdeler) gjennom vår tekniske partner TradeTracker.

I tillegg må selskapet ha en online bookingløsning som gjør det mulig å spore trafikken fra Visitnorway.com med en sporingskode (settes opp av Trade Tracker), slik at bookinger som kommer fra trafikk hos oss, blir registrert, dersom bookingen skjer innen et fastsatt tidsrom etter at de har trykket på lenken. Trade Tracker og Visit Norway vil da motta en liten andel av beløpet i provisjon. Beløpet utbetales til Trade Tracker og Visit Norway etter at kunden har fullført sin reise og bedriften har godkjent salget. 

Provisjonsbasert

Det er ingen kostnader ved inngåelse av avtalen og ingen faste kostnader som løper under avtaletiden. Hele programmet er provisjonsbasert, og man betaler kun for gjennomførte kjøp. Det vil si at det ikke påløper provisjon dersom den bestilte reisen/pakken avbestilles av kunden.
Våre performance marketing-partnere vil få synlighet i partnerseksjonene våre og i relatert redaksjonelt innhold på Visitnorway.com (flere språk), der redaksjonen finner det relevant, med lenker som leder videre til bedriftens bookingside. Selskapet vil også være synlig i tilbudsmenyen (Offers) øverst på alle sider, samt i tilbudskaruseller, dersom de leverer inn egne tilbud. 


Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email