Skip to main content

Ny samarbeidsmodell, markedsgruppe etablert

Innovasjon Norge og strategisk råd har dette året diskutert en ny modell for samarbeid og kontaktflater mellom næringen og Innovasjon Norge når det kommer til internasjonalt markedsarbeid.

I juni ble den nye modellen besluttet, og sentralt i den står Markedsgruppa – en ekspertgruppe som skal sparre med markedsavdelingen i Innovasjon Norge omkring markedsføringsfaget sett opp mot oppdragene fra departementene.

– Vi gleder oss til å jobbe sammen med næringen i en ny form. Vårt mål med den nye samarbeidssmodellen er at den skal bidra til at markedsarbeidet treffer enda bedre på næringens behov. Vi ønsker å samarbeide for å markedsføre Norge mer effektivt, og samtidig sørge for at næringens ressursgrunnlag og prioriteringer inkluderes i vurderingene som gjøres av Innovasjon Norge og Markedsgruppa, sier Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Dette er samarbeidsmodellen:

  • En kartleggingsundersøkelse rundt strategier, behov og utfordringer hos destinasjonsselskapene. Her avdekkes strategiske retninger, hvilke opplevelser reiselivet har å tilby i dag og hva de prioriterer å utvikle fremover. Hva vi har å jobbe med, slik destinasjonsselskapene ser det.
  • 6 workshops (fem regionale og en med Norsk Reiseliv) hvor resultatene fra kartleggingsundersøkelsen bearbeides. Her prioriteres oppgavene for regioner og store aktører.
  • Det etableres en markedsgruppe med sterk (digital) markedsføringskompetanse fra næringen. Markedsgruppa skal bidra med ekspertkompetanse og i praksis være en utvidet del av Visit Norway-teamet.
  • Det etableres i tillegg 5 ressursgrupper fra reiselivsnæringene innenfor de gjeldende reiselivssatsingene, bestående av eksperter som skal gi reiselivsfaglige råd og innsikt innenfor sine satsninger. Gruppene er foreløpig ikke etablert.

Bli med i en av våre ressursgrupper ved å klikke deg inn her.

For tiden er det følgende satsninger i Norge innenfor forbrukermålgrupper:

  • Adventureturisme – det store reiseeventyret
  • Aktivitetsturisme – aktive ferier i naturen, ofte med familiegruppen
  • Citybreak – byferier innenfor “second city-segment”
  • Kunst- og kulturturisme
  • Måltidsturisme

Markedsgruppas mandat

Markedsgruppa skal fungere som et kollegium og en utvidet del av markedsavdelingen til Visit Norway. Deltakerne i gruppa har forskjellige perspektiver, bakgrunner og spesialkompetanse innenfor markedsføring. Det er likevel viktig å understreke at alle i denne gruppa har flagget på brystet, og skal bidra til at Innovasjon Norge leverer best mulig på oppdragene fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), samt bidrar til at reiselivsnæringen når målene i Nasjonal reiselivsstrategi 2030. Det betyr at ekspertene ikke representerer arbeidsgiver, reisemål eller region, men viktig markedsføringsfaglig kompetanse.

Dette er ekspertene

– Det er virkelig et stjernelag vi får med oss her, og jeg er helt sikker på at vi i Innovasjon Norge med dette får superkrefter inn i arbeidet som gjøres for næringen og på oppdrag fra regjeringen, sier en begeistret Katrine Mosfjeld, som leder forbrukermarkedsføringen for Visit Norway.

– Her er verdifull spisskompetanse innenfor hele faget, og det er også spennende at de har med seg forskjellige perspektiver knyttet til egne arbeidserfaringer, fortsetter Mosfjeld.


Bottom up-tilnærming

Kartleggingsundersøkelsen for destinasjonsselskapene skal gjennomføres i Q1. Undersøkelsen vil gi systematisk kunnskap om strategier, utfordringer og muligheter over hele landet. Resultatene skal foredles videre i workshoper med regionene (og Norsk Reiseliv) i 2024.

– Det viktigste med kartleggingsundersøkelsen er at vi sitter tettere på prioriteringene hos reisemålene når vi utvikler våre aktiviteter. Gjennom undersøkelsen får alle gi uttrykk for det som er viktig for deres reisemål. Og vi i Innovasjon Norge får tilgang til denne informasjonen og kan enkelt anvende den i planlegging av både små og store aktiviteter. Vi vet hva som er viktig for reisemålene, vi forenkler mulighet for påvirkning av vårt arbeid, og vi effektiviserer arbeidsflyten vår. Vinn-vinn-vinn, smiler Mosfjeld.

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email