Skip to main content

Nasjonalparkriket har oppnådd merket for Bærekraftig reisemål

10. februar 2023

Etter en flerårig og omfattende prosess er nå Nasjonalparkriket Reiseliv merket som et reisemål med fokus på bærekraft i reiselivet. Dette ble markert på et arrangement i Otta fredag 10. februar.

Merkeordningen Bærekraftig reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling.

Reisemålet Nasjonalparkriket omfatter alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Det naturbaserte reiselivet står i fokus, og omkranses av seks nasjonalparker og ikoniske fjell.

– Å kvalifisere for merket betyr ikke at reisemålet ER bærekraftig”, sier reiselivssjef i Nasjonalparkriket Ole Erik Bjørnstadhaugen, og bemerker at reisemålet forplikter seg til å fortsette å prioritere mer bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet. Reisemålet har kvalifisert seg for én treårsperiode, og skal deretter gjennom en remerking. 

Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er langsiktig og skal gi forbedring over tid. Etter godkjenning jobber reisemålet videre med forbedringer som en del av den daglige driften, og merkingen kan forplikte reisemålet til bærekraftvurderinger både i retningsvalg og i enkeltsaker.

– Det er gledelig å se at flere destinasjoner engasjerer seg og jobber grundig for å oppnå Merket for Bærekraftig reisemål. Reiselivet er ikke bare en næring som er viktig for lokal verdiskaping. Reiselivet  er sentralt i den lokale samfunnsutviklingen, særlig når det gjelder mer bærekraftige tiltak, sier Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Christine K. Nordgård

Seniorrådgiver bærekraftig reiseliv

Send email