Skip to main content

Økning i antall overnattinger i 2022

Reiselivsåret 2022 ble bedre enn mange hadde fryktet da året startet med en ny nedstengning.

Fra midten av februar opphevde Norge alle tiltak. Det førte til en god økning i både norske og utenlandske overnattinger fra året før. Det var hele 36,1 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i 2022 som er tre prosent flere enn i 2019. Antall norske ligger åtte prosent over og det har vært flere enkeltmåneder under pandemien hvor det har vært satt en ny rekord av norske vi har til felles med en rekke andre land. Reisevaneundersøkelsen til SSB viser at nordmenn var på rekordmange reiser i løpet av fjoråret. Både økning av reiser i eget land og til utlandet.

Antall utenlandske overnattinger er derimot ikke tilbake til et pre-pandemi-nivå og ligger åtte prosent under. Mye grunnet at oversjøiske markeder som Asia og USA ikke er tilbake. Likevel er det noen markeder som skiller seg positivt ut ved at de i 2022 er mye større enn før pandemien. Tyskland har tradisjonelt vært vårt største marked og er blitt mye større i 2022. Det samme gjelder også for Nederland, Danmark, Frankrike, Sveits, Belgia og Østerrike. Hotellene er ikke tilbake til et 2019-nivå ennå, men overnatting på camping og hyttegrend har vokst mye gjennom de siste to årene. Det betyr at andel hotellovernattinger er gått fra 71 prosent i 2019, til 66 prosent i 2022.

Grafen under viser hvordan totale kommersielle overnattinger fordeler seg mellom hotell, camping og hyttegrender og vandrerhjem.


Kurs- og konferanser og yrkestrafikken hardest rammet for landet samlet. Folk prioriterer feriereiser

Overnattinger ved hotellene ligger fire prosent under 2019-nivået og det er kurs og konferanse og yrkestrafikken som sliter med å ta seg opp etter pandemien. Sammenlignet med 2019 ligger ferie- og fritidsrelaterte overnattinger tre prosent høyere ved hotellene, mens yrkestrafikken er ned 15 prosent og kurs -og konferanse ligger seks prosent under.

Tilbakeblikk

Årene etter finanskrisen var krevende for norsk reiseliv, hvor ettervirkninger av finanskrisen preget mange av våre viktige markeder og vi hadde en vedvarende høy kronekurs. Det løsnet i 2014. I årene etter var det god utvikling i utenlandske gjestedøgn og vi fikk til en sesongspredning. Årene 2018-2019 var også preget av en god tilvekst, men reiselivets utfordring ble ytterligere forsterket med størst tilvekst i sommermånedene til områder som allerede i utgangspunktet har mange besøkende.

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email