Skip to main content

Innovasjon Norge reiseliv tilstede på Arendalsuka 2023

Arendalsuka er et årlig arrangement som samler politikere, næringsliv og organisasjoner fra hele Norge, til en rekke ulike arrangementer og debatter.

I år samlet Innovasjon Norge kongress- og arrangementsbyene til et felles arrangement med tema Fagkongresser, kultur- og idrettsarrangement, hvorfor skal Norge bry seg med det? Vi satte fokus på å arrangere internasjonale kongresser, kultur- og idrettsarrangement og hva disse kan bety for den enkelte arrangør og region.

– Det er tydelig at vår tilstedeværelse under Arendalsuka, sammen med arrangørbyene, er viktig og er med på å styrke vår felles satsing for flere internasjonale kongresser og arrangementer til Norge. Kongresser og arrangementer involverer bredt og skaper effekter også utenfor reiselivsnæringen, og desto viktigere å benytte denne arenaen til å møte nye og eksisterende kunder innen organisasjonslivet, politikere og samarbeidspartnere innen idretten."

                         - Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge

Hvorfor Arendalsuka som arena?

Arendalsuka samler ca. 200 organisasjoner som har egne stands i sentrum. Dette er organisasjoner som har egne nasjonale og internasjonale møter, og er dermed potensielle kunder for kongressbyene. Det er den eneste møteplassen i Norge som samler så mange foreninger, organisasjoner og politikere på en felles arena. Det er dermed en unik anledning for kongressbyene å ta en posisjon, komme i kontakt med en rekke kunder, samt lokale og regionale politikere på en effektiv måte. Et eget arrangement under Arendalsuka gir en mulighet til å invitere inn potensielle kunder for å formidle arrangørbyenes tjenester, IN’s nasjonale satsing og at det finnes et profesjonelt apparat der det er hjelp å få.

Fagkongresser, kultur- og idrettsarrangement, hvorfor skal Norge bry seg med det?

Målgruppen er representanter fra ulike fag- og forskningsmiljøer, kommune- og fylkeskommunale politikere, reiselivsnæring, arrangører, særforbund, organisasjoner og foreninger.

Arrangementet på Clarion Hotel Tyholmen startet med innlegg fra idretten, fagmiljø og en region som kunne forklare hva disse arrangementene hadde betydd for dem.

Arendalsuka 2023

WTEC Oslo 2023

Knut Werner Lindeberg Alsén satt i arrangørkomiteen for World Timber Engineering Congress - WTEC. Han forklarte hvordan kongressen hadde styrket arbeidet innen trekonstruksjoner også i årene før kongressen. Samarbeidet med Innovasjon Norge startet ved satsingen trebaserte Innovasjonsprogram, og siden har både Innovasjon Norge og VisitOslo vært gode støttespillere i prosessen mot å vinne verdenskongressen innenfor trekonstruksjoner. Selve kongressen ble åpnet av landbruksminister Sandra Borch og ordfører Marianne Borgen, og kongressen har hatt stor betydning ved å sette det norske fagmiljøet på kartet internasjonalt og vise frem norske trekonstruksjoner som verdensledende innenfor sitt fag. Kongressen skal bety mye for miljøet i årene som kommer. Mer om kongressen her; Home - WCTE (wcte2023.org)

VM i Bryting

Anette Kure er president i Norges Bryteforbund, som var vertskap for VM i Bryting 2021 i Oslo. På grunn av covid fikk de ikke solgt billetter til et internasjonalt publikum, men VM har allikevel satt det norske brytemiljøet på kartet i Norge og internasjonalt. Bryting er en liten sport i Norge, men gjennom arrangementet fikk de muligheter til å profilere sporten, øke oppmerksomheten i media og sette Norge på kartet ovenfor det internasjonale bryteforbundet (UWW). Dette har ført til at det nå er diskusjoner om et nytt, og covid-fritt VM i Norge, og at Kure stiller til valg i styret til UWW. Mer om VM i Bryting her.

Arendalsuka 2023

Ringvirkningsanalyse

Iman Winkelman er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt på Nova Spektrum (tidligere Norges Varemesse). Nova Spektrum har nylig fått gjennomført en ringvirkningsanalyse av Samfunnsøkonomisk Analyse på aktivitetene og arrangementene de har, noe som viser at Nova Spektrum har 2,3 milliarder kroner i årlig verdiskaping, og genererer 2566 fulltids-arbeidsplasser. Hvert årsverk i NOVA Spektrum og Oslo Spektrum gir grunnlag for hele 9 årsverk totalt i egne omgivelser. Dette fordi gjennomføring av arrangementer krever store kjøp av varer og tjenester utenfor egen arena. Dette viser betydningen av arrangement for et nærmiljø.

Debatt

Trine Skei Grande, direktør for Bærekraft i Sopra Steria og tidligere Venstre leder og kulturminister, utfordret panelet som besto av 6 representanter. Vår egen reiselivsdirektør Aase Marthe Horrigmo, idrettspresident Zaineb Al-Samarai, Gunnar Bovim, avtroppende styreleder i Innovasjon Norge og påtroppende styreleder i Norges Forskningsråd, samt stortingsrepresentant (AP) Jorodd Asphjell var debattdeltagere. Iman Winkelman og Knut Werner Lindeberg Alsén deltok også.

Hovedfokuset i debatten var å sette fokus på hvilke virkemidler som finnes i dag for de miljøene som ønsker å arrangere store kongresser og arrangement, om de er gode nok, og om dette temaet er verdt å bry seg om. Hele arrangementet kan sees i sin helhet nederst på siden. 

Kort oppsummering:

  • Gjennom et ressurssenter sørger vi for at de riktige ressursene finner hverandre, og slik forsøker vi å unngå store økonomiske blemmer, og koordinere og bygge kompetanse. Destinasjonsselskapene har en viktig rolle og Innovasjon Norge skal støtte opp (Aase Marthe Horrigmo)
  • Behov for at Innovasjon Norge får et mandat til å hente hjem internasjonale arrangementer. En arrangementsturist legger igjen over 3000 kr. per døgn og har store ringvirkninger for næringslivet. Om vi er opptatt av å eksportere norske verdier – inviter de hjem! La oss vise de hvordan vi gjør det! (Zaineb Al-Samarai)
  • Det kan bruke arrangement til å promotere viktige budskap, og vi må støtte opp om arrangement og frivilligheten (Jorodd Asphjell)
  • Møteplasser som WCTE og NorShipping er arenaer for norsk næringsliv, hvor de får oppmerksomhet internasjonalt. Disse gir store ringvirkninger for lokalsamfunnet (Iman Winkelman)
  • Arrangørbyene må formidle til fagmiljøene at det er hjelp å få og være mer proaktive opp mot fagmiljøene. Forskningsmiljøene på universitetene er veldig ivrige på dette, det er stor konkurranse om å vinne kongresser, så vi ville vært tjent med at Norge samler kreftene videre (Gunnar Bovim)
  • Konklusjon: det er åpenbart en jobb som må gjøres gjennom mobilisering og samle kompetansen som allerede finnes. Ja, det er fornuftig av Norge å arrangere kongresser, kultur- og idrettsarrangement. Det er givende, det gir muligheter og vi bør gjøre mer av det (Gunnar Bovim)

Takk til alle som kom og deltok på arrangementet 

Debatt Arendalsuka - Del 1 av 2

Debatt Arendalsuka - Del 2 av 2

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Send email

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671