Skip to main content

Innovasjon Norge har inngått avtale med Telia

Vi i Innovasjon Norge er veldig glade for samarbeidet som er inngått med Telia om formidling av teledata via to dashboard på innsiktsiden vår.

Det er et samarbeid ut året hvor data fra norske og utenlandske Telia-brukere tilgjengeliggjøres for områdene Oslo, Fjord-Norge, Nord-Norge og alle reisemål som er med i merkeordningen for et bærekraftig reisemål. Telia har en markedsandel på 45 prosent i Norge og rundt det samme for utenlandske besøkende.

  • I dashboardet som viser norske brukere, har Telia utviklet en modell som søker å vise totalt antall besøkende på et sted ved hjelp av en ekstrapoleringsalgoritme som legger sammen Telias markedsandel og en dynamisk faktor for å komme nær totalt antall besøkende.

  • Man kan følge bevegelsesmønstre for nordmenn i Norge, men for utenlandske vil det være et dagsbilde over antall besøkende i gjeldende område, som kan være et delområde eller en kommune.

  • Data for norske Telia-brukere tilbys ned på cellenivå som er 500 m x 500 m, samt delområde og kommunenivå, ifølge SSB. Tidsoppløsningen er dag og time. For utenlandske brukere tilbys dette ned på delområde og kommunenivå, ifølge SSB. Her er tidsoppløsningen dag. For norske Telia-brukere vil det deles inn i grupper på minimum 5 personer basert på om vedkommende bor i området, jobber i området eller er besøkende. For utenlandske kan man ikke si formålet med oppholdet, men nasjonalitet. Data om opplevelser eller tjenester som internasjonale turister benytter seg av i ulike områder, kan bekrefte typiske formål for oppholdet.

  • I tillegg til å få ferske data ut året, vil det i dashboardet også ligge historiske data. Fire år tilbake for norske brukere og to år for utenlandske.

 Opplæring

Vi vil før sommeren invitere inn til et Teams-møte, hvor Telia går gjennom begge dashboard, forteller oss hva dataene viser og gir tips til hvordan dette kan benyttes. Innovasjon Norge ser frem til dette samarbeidet og at vi får denne anledningen til å gi dere alle tilgang og teste dette ut året. Jeg håper dette blir et nyttig supplement til den dataen vi allerede har.

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email