Skip to main content

Global Meaningful Travel Summit til Tromsø og Svalbard

Innovasjon Norge har signert en MOU/samarbeidsavtale med Tourism Cares, som blant annet innebærer å avholde det neste forumet der industrien kommer sammen med lokale endringsagenter fra hele verden.

Årets konferanse skal avholdes i Tromsø og Svalbard 18-23.april i år.

Tourism Cares er en ideell organisasjon med formål om å samle den globale reiseindustrien og være en katalysator for positiv påvirkning både sosialt, miljømessig, og økonomisk for mennesker og destinasjoner. Samarbeidet inkluderer ansvaret for konferansen Global Meaningful Travel Summit. Konferansen avholdes i Tromsø og Svalbard og fungerer som en forlengelse av Sustainability is Responsibility (SIR) – initiativet som Innovasjon Norge startet og avholdt sammen med USTOA (United States Tour Operators Association) i Bodø, mai 2022.

Innovasjon Norge er veldig glad for samarbeidet med Tourism Cares og USTOA, og har en sterk tro på formålet og behovet for å samarbeide om arbeidet med å gjøre reiselivsnæringen mer bærekraftig og bevisst på egne fotavtrykk, til gode for lokalsamfunn og miljø.

 – Tourism Cares sitt oppdrag stemmer veldig godt overens med vår egen visjon om å utvikle Norge som en bærekraftig destinasjon bygd på kriteriene og ambisjonene i vår nasjonale bærekraftsstrategi. Vi ønsker å bidra til å drive positiv endring, og vi tror at ved å komme sammen, lære av hverandre og dele tanker og bekymringer, så aktualiserer og påvirker vi kraften som finnes i reiselivet, sier Hege V. Barnes, Managing Director i Innovasjon Norge, Nord-Amerika.

– Målet vårt er å inspirere til handling og påvirke at mer bærekraft blir integrert i forretningsmodellene til aktørene i reiselivsbransjen. Vi ønsker å bidra til å skape bedrifter som har en klar formålstankegang og som har bærekraft som en integrert del av driften, og ikke som en separat avdeling eller prosjekt, forteller Barnes.

SIR konferansen i Bodø i mai 2022 og deltagerne der. Samarbeid med USTOA.

Tourism Cares with Norway-konferansen samler 50 toppdirektører fra store turoperatører, reiselivsorganisasjoner, media og betydningsfulle opinionsledere og endringsagenter. Deltakerne vil tilbringe 4-5 dager i Tromsø og på Svalbard med læring og interaktive diskusjoner rundt teama som bærekraftig produktutvikling, verdikjeder, bevisstheten rundt miljøpåvirkning, samt respekten for urfolk og deres autentiske ønsker for reiselivet. Deltagerne vil også få oppleve Nord Norge og nord norske bærekraftige reiselivsprodukter, samt møte reiselivsaktørene selv for å høre om- og lære fra deres erfaringer og utfordringer.  

Innovasjon Norge vil dele innsikt og praktiske eksempler fra Norges nasjonale bærekraftstrategi og erfaringer fra forvaringen av reiselivsutvikling nasjonalt og regionalt, på godt og vondt.  

– Å utforske handlingsstrategier for klima via Norges "nordiske" modell og den samiske befolkningen vil gi uvurderlig innsikt og forståelse for praktiske verktøy for bærekraftig destinasjonsstyring, sier Matt Berna, president for Intrepid Travel, The Americas.  

– Intrepid tror fundamentalt at reiselivsbransjen må samarbeide for å håndtere problemer og finne løsninger, og vi er beæret over å være en del av denne reisen sammen med Innovation Norway, Tourism Cares og USTOA i Tromsø og Svalbard, sier Berna. 

SIR konferansen i Bodø i mai 2022 og deltagerne der. Samarbeid med USTOA.

Lærdommene fra SIR-samlingen, som ble avholdt sammen med USTOA i Bodø i fjor, la grunnlaget for hvorfor og hvordan reiseledere må skape levedyktige og verdiskapende fellesskap for å kunne levere kvalitet og autentiske opplevelser for besøkende. I tillegg la samlingen fundamentet for hvordan aktørene kan virkeliggjøre dette i egne organisasjoner. Årets konferanse vil bygge videre på lærdommene og utforske videre hvordan dette kan iverksettes gjennom gjensidig samarbeid, læring fra beste praksis, lærdommer fra urfolk og inspirerende eksempler for bærekraftig destinasjonsledelse.  

Deltakerne på årets konferanse vil få innsikt fra forskere og eksperter om påvirkningen klimaendringene har på Arktisk natur og miljø, spesielt på Svalbard. De vil også få høre fra samiske reiselivsaktører om deres ønsker om en tradisjonell og autentisk tilnærming til turisme, samt fra den yngre generasjon som ønsker en mer moderne tilnærming til Samisk produktutvikling. Hurtigruten, en lokal samarbeidspartner, vil dele sin historie om overgangen fra å være en tradisjonell, lokal cruiseoperatør, til å bli en verdensrenommert leder innen bærekraftig og miljøbevisst ekspedisjonscruise.    

Gjennom dyptgående utveksling med lokale reiselivsaktører, myndigheter og institusjoner vil deltakerne få mer forståelse for- og kunnskap om hvordan lokalsamfunnet opererer og tilpasser seg endringer. De vil også få verdifull innsikt i hvordan interessentengasjement, verdikjede-samarbeid og innovasjon kan minske noen av utfordringene, og bygge mer holdbare og bærekraftige produkter og tjenester for framtiden. 

– Tourism Cares bringer den kollektive positive påvirkningen fra reiselivet til destinasjoner over hele verden. Vi får på nært hold se hvordan bærekraftig produktutvikling kan føre til fremgang, og hvordan reiselivsindustrien tilpasser seg et miljø i stadig endring. Tourism Cares with Norway er en mulighet til å koble vår bransje til lokale endringsagenter som er bevisst på å integrere bærekraft inn i egne virksomheter, samtidig som de utfordres av klimaendringer. En balanse må opprettholdes for at Norge skal fortsette å dra nytte av sin uberørte villmark uten å ødelegge den. Norge er en leder i å fremme løsninger med fokus på endring. Vi kan lære av eksempler som hvordan Norges urbefolkning, samene, med en rik forfedrehistorie og en langvarig kultur med reinsdyr, finner måter å leve sammen i en ny verden samt håp om at turisme kan være en kraft for det gode, sier Greg Takehara, CEO i Tourism Cares. 

Hege Barnes

Assisterende direktør Innovasjon Norge USA

Send email