Skip to main content

Nyhetsartikler

Dette er den nye samhandlingsmodellen

Gjennom 2023 har Innovasjon Norge i samarbeid med strategisk råd utarbeidet en ny modell for samhandling og kontaktflater mellom Innovasjon Norge Reiseliv og næringen rundt internasjonalt markedsarbeid.

Målet med den nye modellen er at den skal gjøre Innovasjon Norge i stand til å jobbe bedre og mer effektivt med sitt internasjonale markedsarbeid i tråd med reiselivsoppdraget og strategien, og at næringens behov, ressursgrunnlag og prioriteringer systematisk inkluderes i vurderingene som gjøres i dette arbeidet.

Kartleggingsundersøkelsen

Avsparket for den nye modellen skjer på nyåret i form av en kartleggingsundersøkelse rundt strategier, behov og utfordringer hos destinasjonsselskapene. Her avdekkes strategiske retninger, hvilke opplevelser reiselivet har å tilby i dag og hva de prioriterer å utvikle fremover.

Kartleggingsundersøkelsen sendes ut i første kvartal 2024, og vi håper at destinasjonene prioriterer å svare på denne. Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen skal gjøres tilgjengelig for alle.

Grunnlaget fra denne undersøkelsen brukes i seks workshoper som skal avholdes gjennom 2024, én i hver landsdel og én med Norsk Reiseliv. Her kan oppgavene for de fem regionene og reiselivsaktører prioriteres. Mer informasjon om tid og sted for workshopene kommer så snart dette er klart.

Resultater

Resultatene fra dette arbeidet er ment å danne et oppdatert ressursgrunnlag fra reiselivet, som representerer hele landet og som Innovasjon Norge kan bruke blant annet når nye retninger, konsepter og markedsaktiviteter skal utvikles.

Som del av den nye samhandlingsmodellen er det etablert en markedsgruppe for B2C, bestående av personer fra næringen med høy markedsføringskompetanse, som skal bidra inn i den strategiske planleggingen av markedsaktiviteter og være med på prioritering av markedsressursene i Innovasjon Norge. En egen markedsgruppe for B2B eksisterer allerede.

Ressursgrupper

Det skal også etableres ressursgrupper innenfor de gjeldende reiselivssatsingene, bestående av eksperter fra næringen som kan gi reiselivsfaglige råd og innsikt innenfor sine satsinger. For tiden er det følgende reiselivssatsinger innenfor forbrukermålgrupper: 

  • Adventureturisme – det store reiseeventyret 
  • Aktivitetsturisme – aktive ferier i naturen, ofte med familiegruppen 
  • City break – byferier innenfor “second city-segment” 
  • Kunst- og kulturturisme 
  • Måltidsturisme  

Mer informasjon om aktiviteter og workshoper knyttet til den nye samhandlingsmodellen informeres om fortløpende. Ved spørsmål, ta kontakt med Beate Brænden Eidsand. 

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email