Skip to main content

Bergen tildeles Merket for bærekraftig reisemål


Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet

Les mer her 

I 2019 startet Bergen et omfattende arbeid med mål om å oppnå godkjenning i Merkeordningen for bærekraftig reisemål. En prosess som ofte tar minst 2-3 år.

For Bergens del bidro koronapandemien til å forsinke prosessen, men denne uken ble endelig merket dratt i land. 

Reiselivsnæringen er en viktig næring både for verdiskaping og sysselsetting, det kom tydelig fram over hele verden under pandemien. Nå er næringen igjen i vekst globalt, og vi ønsker at den skal utvikles på en måte som kommer næringen, lokalsamfunnene - og gjestene til gode. Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy utviklet av Innovasjon Norge for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med økt bærekraft i reiselivet. 

Bergen har tatt store steg

Denne uken delte Nina Broch Mathisen, regiondirektør i Innovasjon Norge Vestland, ut diplom til reiselivsdirektør i Visit Bergen, Anders Nyland, som offisielt bevis på at Bergen nå har oppnådd merket for bærekraftig reisemål. «Bergen har tatt store steg, og med Visit Bergen og ansvarlig prosjektleder Magnus Brekke i spissen er det lagt ned en imponerende innsats» sier Broch Mathisen. Å jobbe med bærekraftutfordringer i reiselivet krever et øye både på helheten og detaljene ved et reisemål. Jobben foregår ofte i utkanten av destinasjonsledelsens tradisjonelle oppgaver og roller.

Å bli godkjent i merkeordningen er ikke en jobb noen gjør alene, hele destinasjonsledelsen må samarbeide; kommunen med ansvar for planlegging, tilrettelegging og infrastruktur, næringsaktørene, frivillig sektor og innbyggerne. Hele samfunnet er reiselivets ressursgrunnlag, og da er bred involvering og helhetsperspektivet et viktig grunnlag for å lykkes. 

Bergen tildeles Merket for Bærekraftig reisemål

Imponerte internasjonal organisasjon

Til den høytidelige utdelingen hadde Bergen fått besøk av Randy Durban, CEO i GSTC (Global Sustainable Tourism Council) – en internasjonal organisasjon som i 2013 utviklet en global standard for reiselivets ansvar og leveranser innenfor samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske utfordringer. Organisasjonen er nøytral og har nær tilknytning til FN. Durban var tydelig imponert over arbeidet Bergen har gjort for å styre cruisetrafikken.

Bergen har blant annet satt et maksantall for hvor mange cruisepassasjerer som får lov til å gå i land på reisemålet per dag, og har inntatt rollen som verdensledende på utbygging av landstrøm for cruiseskip. Dette vil fremover bidra til at Bergen når sine vedtatte mål om å redusere klimagassutslipp med 85 % innen 2030, sammenlignet med 2009. Reisemål i merkeordningen som har anløp av cruiseskip, må levere på cruisekriterier i tillegg til den ordinære standarden. 

Nr. 2 på Global Destination Sustainability Index

Som kronen på verket er Bergen i 2022 kåret som nr. 2 på Global Destination Sustainability Index, et synlig bevis på det solide arbeidet som allerede blir gjort på destinasjonen. Men selv om Bergen nå er merket, betyr det ikke at jobben er gjort og at en kan lene seg tilbake. Jobben fortsetter med krav til forbedringer og nye tiltak på flere områder.

Alle merkede reisemål må remerkes etter tre år for å beholde merket. Det krever ny innsats og fortsatt bredt samarbeid på reisemålet. I dag er totalt 34 reisemål merket, og 20 av disse skal levere remerking de neste to årene. Landet over jobber nå over 50 reisemål med å etablere og forplikte seg til et langsiktig utviklingsløp om en mer bærekraftig utvikling av reiselivet. Visit Bergen har med sin godkjenning lagt grunnlaget for en god samhandling mellom de aktørene som må samarbeide for å fremme reiselivets positive ringvirkninger, samtidig som uheldig utvikling må løses. 

Bergen tildeles Merket for bærekraftig reisemål

Knut Perander

Avdelingsleder reiselivsutvikling

Send email

Christine K. Nordgård

Seniorrådgiver bærekraftig reiseliv