Skip to main content

Innovasjon Norge åpner for innspill til nasjonal godkjenningsordning for guider

Regjeringens Hurdalsplattform fra 2020 lanserer ambisjonen om å opprette en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere. Innovasjon Norge har nå fått oppdraget med å utforme forslaget til en slik ordning for relevante guidetyper i Norge.  

Forslaget skal ivareta hensynet til frivilligheten i friluftslivet og til friluftslivsorganisasjonene, herunder deres bidrag til friluftsliv og helse i befolkningen. Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med friluftslivsorganisasjonene.  

Nærings- og fiskeridepartementet har allerede mottatt rundt 20 skriftlige innspill, og Innovasjon Norge åpner nå for at andre interessenter også kan komme med sine tanker. Vi ber om at eventuelle innspill sendes til oss innen torsdag 13. april.

Innovasjon Norge skal levere et første utkast allerede i juni 2023.

Innspill til dette kan sendes inn her

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email