Skip to main content

Nyhetsartikler

VM i snøsport for parautøvere

VM i snøsport for parautøvere ble besluttet tildelt Norge og Lillehammer i 2018.

Helt fra start var det et arrangement der man hadde høye ambisjoner for gjennomføring og resultater også utover det sportslige. 

Arrangørene, Norges Skiforbund i samarbeid med Norges Brettforbund og Norges Skiskytterforbund, ønsket å bruke arrangementet som en plattform for å gi større muligheter til parautøvere. Dette ble satt på agendaen sammen med Stiftelsen VI, som arbeider for like muligheter for personer med funksjonsnedsettelser. 

«Bare 40 prosent av unge med funksjonsnedsettelse er stort sett fornøyde med livet og synes det de driver med, er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen.» Kilde: SSB, 2017 

Sammen med lokale samarbeidspartnere ble det planlagt og igangsatt en rekke sideprosjekter for å fremme inkludering og like muligheter, det ble planlagt en «Arendalsuka» for politikere og næringsliv og det ble igangsatt et skoleprosjekt for opplæring av ungdomsskoleelever. I tillegg var det et sterkt fokus på å minimere de negative miljøeffektene rundt et stort arrangement. 

– Som arrangører ønsker vi å legge til rette for enestående prestasjoner og invitere alle til mulighetenes mesterskap. Vi ønsker å skape varig verdi for paraidretten og samfunnet, sier Ola Keul, Leder for VM i snøsport for parautøvere. 

Grunnet koronapandemien måtte arrangementet utsettes fra 2021 til 2022, og den siste omikronbølgen ødela for en del av planene. Sammen med VM i Snøsport for parautøvere, Norges idrettsforbund og flere samarbeidspartnere ble det planlagt en studietur til VM i snøsport for andre arrangører, destinasjoner, kommune, fylkeskommune og idrettsforbund, men grunnet covid-19 ble studieturen avlyst. I stedet har vi utarbeidet en film som viser noen av initiativene som ble gjort i forbindelse med arrangementet. Målet med filmen er å inspirere andre arrangører og involverte i arrangement til å tenke nytt og utenfor boksen, for å se hvordan andre arrangementer kan bidra positivt til lokalsamfunnet, idretten, utøvere og andre involverte.


Se filmen og lær mer om VM i snøsport for parautøvere her

Kontaktperson

Birgitte Nestande

Manager Events

+47 936 06 671

Send email


Innovasjon Norge Reiseliv jobber med å tiltrekke nye arrangementer til Norge, samt øke kompetansen og kunnskapen om gjennomføring og effekter av arrangementer i Norge. VM i snøsport er et arrangement som klarte, på tross av koronapandemien, å levere et svært godt mesterskap, bidra til varige verdier i samfunnet og ha et sterkt fokus på innovasjon og bærekraft.