x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Kajakktur i midnattssol på Eggum i Lofoten, Nord-Norge
Kajakktur i midnattssol på Eggum i Lofoten, Nord-Norge
Kajakktur i midnattssol.
Photo: Northern Explorer
Kajakktur i midnattssol.
Photo: Northern Explorer

Utredningen om destinasjonsselskapene er nå klar

5. september 2022

Et viktig kunnskapsgrunnlag er på plass!

Regjeringens reisemålsutvalg som ledes av Trine Skei Grande, skal gjennom en offentlig utredning (NOU) gjennomgå rammevilkårene som i dag ligger til grunn for reisemålsutvikling lokalt.

Som et viktig kunnskapsgrunnlag inn til spørsmål knyttet til destinasjonsselskapenes rolle i destinasjonsledelse har Epinion og Gyger i nært samarbeid med Innovasjon Norge gjennomført en omfattende utredning om destinasjonsselskapene i Norge.

Formålet har vært å skaffe en oversikt over selskapenes formål, eierskap, oppgaver, finansiering, roller, relasjon til kommuner, næring og samarbeidspartnere, muligheter og utfordringer som må løses for å nå målet om et mer bærekraftig reiseliv.

En slik utredning hadde ikke vært mulig uten mye velvilje fra mange destinasjonsselskap rundt om i landet. 9 selskap har stilt opp i lange samtaler, 49 selskap har svart på et omfattende spørreskjema med mange åpne spørsmål. I tillegg har vi fått hjelp til å finne representanter fra kommuner, som har stilt opp med innspill og kommentarer.

Reisemålsutvalget hadde mange større og mindre problemstillinger de ønsket å få belyst:

  1. Trenger destinasjonsselskapene annen kompetanse for å kunne lede og utvikle reisemålet i en bærekraftig retning, enn det som har vært nødvendig når virksomheten har vært fokusert rundt markedsføring? 
  2. Har destinasjonsselskaper som har vært involvert i arbeidet med å få merket for bærekraftig reisemål, bedre forutsetninger for å lykkes i det videre utviklingsarbeidet pga. samarbeidsstrukturene og aktørsammensetningen denne prosessen har bidratt til å etablere? 
  3. Lykkes destinasjonsselskaper med en forutsigbar kilde til finansiering bedre med å etablere langsiktige samarbeid, og kan i større grad ta en sentral rolle i reisemålsutviklingen på stedet? 

Vi håper utredningen kan bidra til å belyse noen sentrale utfordringer som må løses for å sikre et mer bærekraftig reisemål lokalt, regionalt og nasjonalt i årene som kommer.   

Målet med utredningen er å belyse sentrale utfordringer, men ikke å komme med løsningene. Utredningen vil bli brukt som bakgrunn for reisemålsutvalgets arbeid med destinasjonsledelse i henhold til mandatet for NOU-en.

Webinar:

Sigrid Oterholm Hoem (Gyger) presenterer rapporten og de viktigste funn, og Marthe Ludvigsen fra sekretariatet vil innlede seansen. Hold av mandag 12. september kl.10.00-11.00.

Bli med på vårt webinar 

Dato: mandag 12. september

Tid: 10.00 - 11.00  

Kontaktperson:

Margrethe Helgebostad
Margrethe Helgebostad
Fagansvarlig analyse