Skip to main content

Nyhetsartikler

Utredningen om destinasjonsselskapene er nå klar

Les rapporten om utredning om destinasjonsselskap her

Bli med på vårt webinar 

Dato: mandag 12. september

Tid: 10.00 - 11.00  

Et viktig kunnskapsgrunnlag er på plass!

Regjeringens reisemålsutvalg som ledes av Trine Skei Grande, skal gjennom en offentlig utredning (NOU) gjennomgå rammevilkårene som i dag ligger til grunn for reisemålsutvikling lokalt.

Som et viktig kunnskapsgrunnlag inn til spørsmål knyttet til destinasjonsselskapenes rolle i destinasjonsledelse har Epinion og Gyger i nært samarbeid med Innovasjon Norge gjennomført en omfattende utredning om destinasjonsselskapene i Norge.

Formålet har vært å skaffe en oversikt over selskapenes formål, eierskap, oppgaver, finansiering, roller, relasjon til kommuner, næring og samarbeidspartnere, muligheter og utfordringer som må løses for å nå målet om et mer bærekraftig reiseliv.

En slik utredning hadde ikke vært mulig uten mye velvilje fra mange destinasjonsselskap rundt om i landet. 9 selskap har stilt opp i lange samtaler, 49 selskap har svart på et omfattende spørreskjema med mange åpne spørsmål. I tillegg har vi fått hjelp til å finne representanter fra kommuner, som har stilt opp med innspill og kommentarer.

Reisemålsutvalget hadde mange større og mindre problemstillinger de ønsket å få belyst:

  1. Trenger destinasjonsselskapene annen kompetanse for å kunne lede og utvikle reisemålet i en bærekraftig retning, enn det som har vært nødvendig når virksomheten har vært fokusert rundt markedsføring? 
  2. Har destinasjonsselskaper som har vært involvert i arbeidet med å få merket for bærekraftig reisemål, bedre forutsetninger for å lykkes i det videre utviklingsarbeidet pga. samarbeidsstrukturene og aktørsammensetningen denne prosessen har bidratt til å etablere? 
  3. Lykkes destinasjonsselskaper med en forutsigbar kilde til finansiering bedre med å etablere langsiktige samarbeid, og kan i større grad ta en sentral rolle i reisemålsutviklingen på stedet? 

Vi håper utredningen kan bidra til å belyse noen sentrale utfordringer som må løses for å sikre et mer bærekraftig reisemål lokalt, regionalt og nasjonalt i årene som kommer.   

Målet med utredningen er å belyse sentrale utfordringer, men ikke å komme med løsningene. Utredningen vil bli brukt som bakgrunn for reisemålsutvalgets arbeid med destinasjonsledelse i henhold til mandatet for NOU-en.

Webinar:

Sigrid Oterholm Hoem (Gyger) presenterer rapporten og de viktigste funn, og Marthe Ludvigsen fra sekretariatet vil innlede seansen. Hold av mandag 12. september kl.10.00-11.00.

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Kontaktperson: