Skip to main content

Tross økende uro – svenskene lengter til Norge i sommer!

Kontaktperson:

Sebina Stegavik

Redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email

Andreas Ørjasæter Solhaug

Markedsspesialist Sverige

Krig og uro i Europa kombinert med kraftig prisvekst har skapt økte bekymringer hos våre svenske naboer. Men reiselysten er stor og reisemål både i eget land og i Norge lokker mange – og det er gode nyheter for norsk reiselivsnæring.

– Krigen i Ukraina, sterkt stigende priser og de økte spenningene som har fulgt i kjølvannet av dette, har dempet reiselysten i flere av våre viktigste internasjonale markeder. Dette viser funnene i det siste reisebarometeret, som er basert på spørringer gjennomført i siste halvdelen av april, sier spesialrådgiver i Innovasjon Norge, Andreas Ørjasæter Solhaug.

Sterk inflasjon

Som flere andre har svenskene latt seg påvirke av den urolige situasjonen vi befinner oss i. En inflasjon som i mai lå på 7,2 % påvirker naturlig nok husholdningenes kjøpekraft. Og sterke generelle prisøkninger påvirker reisevalgene til over halvparten av de spurte svenskene i undersøkelsen.

– Men aller mest lar svenskene seg bekymre av krigen i Ukraina. 55 % av de intervjuede svenskene er tydelige på at dette er med på å påvirke deres reisevalg i løpet av de neste 12 månedene. Krigen i Ukraina og at NATO-spørsmålet har dominert samfunnsdebatten så kraftig denne våren, er nok en viktig årsak til at dette spørsmålet opptar og bekymrer svært mange, sier Solhaug.

View of the Hardangerfjord


Fremdeles stor reiselyst

Til tross for denne utfordrende situasjonen man befinner seg i, har svenskene fremdeles stor reiselyst og vilje til å prioritere feriereiser i nær framtid. I Visit Swedens siste temperaturmåling (data hentet fra mai 2022) oppgir åtte av ti svensker at de planlegger minst én reise i løpet av de neste 6 månedene. Nær hver fjerde svenske planlegger å besøke svenske reisemål, mens cirka seks av ti planlegger utenlandsferie. I forhold til aprilmålingen, øker andelen som planlegger ferie både hjemme og utenlands med 5 % - så den uttrykte reiseintensjonen har økt den siste måneden for svensker generelt.

– Mens det er de klassiske sol og bad destinasjonene i sør- og mellom-Europa som lokker flest svensker under sommersesongen og det kommende halvåret, svarer 8 % at de planlegger ferie i Norge. Fra tidligere vet vi at de som oppgir at de planlegger sverigeferie, ofte tenderer til også å inkludere Norge som del av «hjemmeferien», så det er grunn til å tro at den fortsatt sterke «svemestertrenden» vil komme Norge til gode under kommende måneder, sier Solhaug.


Problemer med pass også i Sverige

De store kapasitetsproblemene knyttet til fornying av svenske pass har lenge skapt uro når det gjelder svenskenes internasjonale reisevirksomhet, men ifølge Visit Swedens undersøkelse er det kun 15 % av de intervjuede som oppgir at dette har bidratt til at de har endret sine planer og feriere hjemme i stedet.  De positive tendensene i det svenske markedet ser vi også igjen i signalene fra den svenske reisebransjen;

Til tross for sterke bekymringer knyttet til krigen i Ukraina, de økte kostnadene og usikkerheten rundt flytrafikken spesielt, får jeg rapporter om at gruppeforespørsler øker hos aktørene i markedet. Og det er ikke bare sydlige reisemål som lokker, også til Norge er etterspørselen stor og økende. Det rekrutteres også igjen i bransjen, noe som gjenspeiler den økte etterspørselen og en optimisme for fremtiden, sier Lisen Espeland, bransjespesialist for Visit Norway i det svenske markedet.

Andelen svensker som ønsker å benytte turoperatør til å kjøpe pakkereiser (f.eks. transport og overnatting) for norgesferien, fortsetter å øke, og i siste måling uttrykker 28 % denne preferansen. Denne trenden viser en signifikant økning bare i løpet av det siste året, og kan delvis forklares av svenskenes økte behov for større trygghet i forbindelse med feriereiser.

Tour de Trollstigen - a cycling experience by Expa Travel


Søketrafikken økt med 30 %

Ser vi på svenskers (uhjulpne) søketrafikk fra Google til visitnorway.se de siste tre månedene, bekreftes den positive trenden med økende interesse for Norge som reisemål. I løpet av perioden mars-mai har søketrafikken økt med nærmere 30 % sammenlignet med fjoråret. I fjor på denne tiden var det også stort trykk på visitnorway.se, men da først og fremst på innhold knyttet til korona, gjeldende reiserestriksjoner etc.


Naturopplevelser og fjorder

– Nå er situasjonen en annen, og svenskene søker i stedet på reisemål og naturattraksjoner, der kjente favoritter som Trollstigen, Trolltunga, Preikestolen, Lofoten, Bergen, Besseggen, Geirangerfjorden og Flåm dominerer. Dette bekrefter også funnene vi ser i reisebarometeret; det er nå først og fremst naturopplevelser og fjorder, samt kvalitetstid med familie og venner, som står øverst på listen for svenskene som planlegger tur i Norge i sommer, sier Solhaug.

Verdt å nevne er også svenskenes store og økende interesse for «resor i Norge med tåg», noe som gjenspeiles i en kraftig økning i besøk fra Google til denne seksjonen på visitnorway.se på nærmere 290 % mellom Q1 og Q2 2022. Trenden bekreftes fra aktører i markedet, og det rapporteres at man kan gå mot en rekordsommer hva gjelder den togbaserte persontrafikken i Sverige. I følge en artikkel i järnvägar.nu uttrykker SJ tro på en økning i persontrafikken i år sammenlignet med rekordåret 2019, og det meldes om et høyt trykk av bookinger i forkant av sommersesongen.