Skip to main content

Nyhetsartikler

OVERNATTINGSBEDRIFTER – FOR FLYKTNINGER ELLER TURISTER

Etter drøye to år med pandemi var reiselivet akkurat i ferd med å bygge seg opp igjen, da en kritisk situasjon øst i Europa på ny påvirket reiselivet. Her får du informasjon om hvordan man skal forholde seg til flyktningsituasjonen.

Kontakter

Frode Aasheim

Avdelingsleder B2B Reiseliv, Innovasjon Norge

+47 928 33 852

Send email

Etter drøye to år med pandemi var reiselivet akkurat i ferd med å bygge seg opp igjen, da en kritisk situasjon øst i Europa på ny påvirket reiselivet. Her er en liten oppfordring til dere som får endret kundemassen i tiden fremover. 

Flere hoteller blir nå forespurt av UDI, eller tilbyr sine fasiliteter til kommune og stat, med tanke på å innlosjere flyktninger som kommer fra Ukraina.

For reiseoperatører rundt om i verden, som nå igjen endelig kan gjøre det de kan best: selge reiser – medfører dette store utfordringer når de plutselig får beskjed om at deres gjester ikke kan ønskes velkommen på kontrakterte hoteller, eller at allotment kanselleres.

Humanitær forpliktelse

Vi står selvsagt i en humanitær forpliktelse for å hjelpe medmennesker i nød, men det er også viktig å huske at årelange samarbeid med reiseoperatører også skal vedvare etter at flyktninger igjen kan reise tilbake til sitt hjemland.

Innovasjon Norge kontaktes av reisearrangører som finner denne situasjonen særdeles utfordrende. Reisearrangører blir kontaktet av hoteller de har samarbeidet med i mange år, som nå kansellerer alt med ekstremt kort varsel, uten å få hjelp til å finne alternativ overnatting. Det oppleves ikke som enkelt å drive forretning med norske bedrifter.

En hjelpende hånd

Innovasjon Norge håper derfor alle hoteller som forespørres av UDI, eller som tilbyr sine fasiliteter til flyktninger, er sitt ansvar bevisst, og enten på forhånd undersøker alternativer til overnatting, eller tilbyr hjelp til reisearrangørene med å finne alternativer.

Hos reisearrangørene er det stort trykk om dagen, og det selges veldig bra. Hos mange er det i tillegg færre ansatte enn tidligere, og de har flere ansatte som kanskje ikke kjenner Norge like godt geografisk som før pandemien. At norske bedrifter derfor strekker ut en hjelpende hånd, vil oppleves som god service, og det vil lette situasjonen for reisearrangørene.