Skip to main content

Nyhetsartikler

Bli med på digital kaffeprat!

Denne rapporten gir en oversikt over nordmenns feriereiser sommer 2022, og om hvilke forventninger de har til å reise i høst- og vintersesongen.

Denne type undersøkelser er gjennomført istedenfor Turistundersøkelsen som ble satt på pause under pandemien. Planen er å begynne igjen med Turistundersøkelsen fra januar 2023.

Bakgrunnsrapport: Her kan du dykke ned i rapporten for ditt fylke

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Innovasjon Norge Reiseliv har fra sommeren 2020 gjennomført en webundersøkelse på det norske markedet for å undersøke nordmenns feriereiser, tilfredshet, forbruk og barrierer for å reise. Her er noen av hovedfunnene fra årets sommer.  

Les hele rapporten her

Unge under 35 år reiser mest 

De yngste har reist mest i Norge i sommer. Denne gruppen skiller seg ut ved at de er mye mindre villig til å anbefale Norge som reisemål på bakgrunn av opplevelsene i sommer enn eldre aldersgrupper. Likevel svarer de i størst grad at de vil reise mer i Norge fremover.

Prisstigning og forverret økonomi vil begrense reising 

Interessen for å reise til utlandet har økt kraftig, fra 23 prosent på samme tid i fjor til 50 prosent i år. 42 prosent forventer å reise i Norge i høst og vinter, det er en betydelig lavere andel enn den var på samme tid i fjor (50%).

Andelen som er opptatt av klima og miljø går ned

Andelen som er opptatt av å ta ansvar for at reisene deres ikke påvirker natur, miljø og klima negativt har gått ned fra 64 prosent i fjor til 55 prosent i år. 

Det er særlig de yngste som i mindre grad vil ta ansvar. Det har vært et fall i alle aldersgrupper.

Like mange ferierte i Norge i år som i fjor 

68 prosent av befolkningen var på minst en ferie i Norge i sommersesongen. Det er samme nivå som i fjor. Det var færre på lange feriereiser. De reisende brukte mest penger per døgn i Oslo. De som besøkte Agder er mest villig til å anbefale Norge.

De som har opplevd natur, kultur og mat anbefaler gjerne Norge 

Det er særlig de som har spist på restauranter og spisesteder, hatt byopplevelser, besøkt museum, utstillinger og gallerier som i større grad er villige til å anbefale Norge i år.

Anbefalingsviljen har økt på tvers av alle aktiviteter og opplevelser. Det kan være fordi restriksjonene fra pandemien er fjernet og fordi de reisende hadde større frihet til å velge destinasjonen enn de har hatt de siste par årene.

Interessen for naturopplevelser øker med alderen. De under 30 år har i mindre grad opplevd naturen, og de yngste er også mindre villige til å anbefale Norge som reisemål. Det kan også være litt av årsaken til at de som har vært på fornøyelsesparker, har deltatt på betalte aktiviteter i naturen er mindre villige til å anbefale Norge. De yngste har i større grad oppsøkt disse opplevelsene.