Skip to main content

Merket Bærekraftig reisemål har blitt pensum på Cornell SC Johnson College of Business

Kontaktperson:

Knut Perander

Avdelingsleder reiselivsutvikling

Send email

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

20. desember 2022

Cornell University’s SC Johnson College of Business i USA har nylig lansert et kurs i Sustainable Tourism Destination Management. Innovasjon Norge Reiseliv sin merkeordning Bærekraftig reisemål er en del av pensum.

- Dette er en anerkjennelse av det langvarige og systematiske arbeidet som er gjort i en årrekke, og det er selvsagt hyggelig at det legges merke til utenfor Norge. Samtidig er det viktig at vi deler våre tanker og erfaringer, slik at andre kan gjøre lignende satsinger – kanskje enda bedre, sier Knut Perander, avdelingsleder reiselivsutvikling i Innovasjon Norge.  

Programmet gir viktige ferdigheter og verktøy som kan brukes på arbeidsplassen, og dekker områder som forvaltning, samfunnsengasjement, effekthåndtering, dataovervåking og handlingsplaner for klimaendringer.  

- En ny tenkemåte er nødvendig for å gå bort fra kun fremme turisme og skape etterspørsel etter destinasjoner, sier hovedinstruktør og administrerende direktør for Cornells Sustainable Tourism Asset Management Program (STAMP), Megan Epler Wood.  

- Dette kurset vil gi kommende destinasjonsledere praktiske strategier og datastyringssystemer for å måle og beskytte deres viktige sosiale og miljøressurser, redusere klimagassutslipp, samt inkluderende metoder for regional verdiskaping. Dette vil bidra til å bygge effektive og robuste destinasjoner for framtiden, fortsetter Wood.  

Dette dynamiske og fullstendig digitale kurset har som mål å trene den globale reiselivsnæringen i å bruke bransjestandarder på tvers av alle områder av reiselivet.

Kurset ble utviklet med støtte fra The Travel Foundation og Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) på vegne av det tyske departementet for økonomisk samarbeid og utvikling. 

- Kurset gir grunnlaget som fremtidige destinasjonsledere vil trenge for å takle de store utfordringene og den økte usikkerheten som er forårsaket av klimaendringer og dypere ubalanse i besøksøkonomien, sier Jeremy Sampson, administrerende direktør i The Travel Foundation. 

Her kan du lese mer om Sustainable Tourism Destination Management kurset på Cornell. 

Om The Travel Foundation  

The Travel Foundation er en ledende, globale NGO som samarbeider med myndigheter, bedrifter og lokalsamfunn for å utvikle og administrere turismen på en måte som maksimerer fordelene for lokalsamfunn og miljø. Organisasjonen ble grunnlagt i 2003, og har arbeidet i cirka 30 land rundt omkring i verden.