Skip to main content

Vi gratulerer Longyearbyen med re-merkingen som bærekraftig reisemål

Merket for bærekraftig reisemål logo

Fakta om ordningen:

Merkeordningen for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen, og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling. Siden 2013 har 22 reisemål fått merket, og rundt 27 andre er i gang. 116 kommuner er involvert.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre. Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

– Vi er stolte av at det igjen er dokumentert at vi er et bærekraftig reisemål. I flere år har vi jobbet sammen med medlemsbedriftene om lokale tiltak, miljøvalg og økt bevisstheten blant reiselivsnæringen, lokalbefolkning og gjestene våre. Særlig de siste årene har vi jobbet systematisk for å oppfylle kravene, sier Sara Borchgrevink Madsen, prosjektleder for bærekraftig reisemål i Visit Svalbard.

Merket for bærekraftig reisemål brukes som et verktøy for å forbedre bærekraftstilstanden, der man forplikter seg til å ha en kontinuerlig prosess for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk.

Konkurransefortrinn

– Vi gratulerer Longyearbyen med re-merking som bærekraftig reisemål og den omfattende jobben som er blitt gjort og fortsetter. Det at Longyearbyen står samlet om bærekraftig utvikling, gir et positivt løft og et konkurransefortrinn for området som skaper attraktivitet og gode muligheter for innovasjon og verdiskaping, sier Siv Isabel Eide, rådgiver for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge. 

Visit Svalbard var sist innehaver av merket i perioden 2016-2019, og har gjort en grundig jobb for å sikre et framtidig grønt reiseliv.

Restart etter pandemien

– Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å omstille og gjenoppbygge destinasjonen etter koronapandemien og handler om lokalsamfunn, by og sted. Merkeordningen har invitert til et utstrakt samarbeid med lokalstyret, og det er svært viktig å bevare tett dialog og samhandling når man jobber med destinasjonsledelse, sier Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard.

Den bærekraftige utviklingen i reiselivet er noe Visit Svalbard og medlemsbedriftene forplikter seg til i handling og tiltak i det nye strategidokumentet «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030 – fra mere til bedre», som ferdigstilles våren 2022.

– Tildelingen av merket er bare begynnelsen for bærekraftsambisjonene vi har for destinasjonen. Det å inneha merket betyr ikke nødvendigvis at vi er 100 % bærekraftige, men at vi forplikter oss til å jobbe med bærekraft. Vi gleder oss til å sette fart på denne reisen sammen med lokalsamfunnet og gi stadig mer innhold til begrepet bærekraft. Vi må jobbe på en annen måte fremover for å møte morgendagens behov, og vi har store ambisjoner om å videreutvikle ambisiøse og tydelige klima-, miljømål og tiltak, avslutter Madsen i Visit Svalbard.

Sebina Stegavik

Redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email