Nyhetsartikler

Jaktseminaret på Honne i juni er avlyst

Innovasjon Norge har dessverre konkludert med at vi må avlyse seminaret på Honne 14. og 15. juni pga få påmeldte. Dette er veldig beklagelig, men det vil være lite hensiktsmessig å gjennomføre med så få deltakere, sier Haaken Christensen, fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Det virker som at vi ikke er det eneste arrangementet som opplever påmeldingssvikt etter pandemien, vi hører fra ulike hold om at flere har måttet utsette eller avlyse arrangementer med fysisk oppmøte. Om dette er et resultat av endrede vaner etter pandemien er vanskelig å si noe konkret om, men det kan virke som at terskelen for å melde seg på denne typen arrangementer er blitt noe høyere.

Temaet med jakt, jaktopplevelser og viltkjøtt er ikke blitt mindre viktig, men vi må kanskje se på andre måter å jobbe med utvikling og mobilisering på, sier Christensen. Innovasjon Norge vil se på andre måter å fortsette arbeidet med å følge opp handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbart vilt. Utover sommeren og høsten kommer vi tilbake med en plan for hvordan vi tar dette videre.

De som har betalt påmelding vil få dette refundert direkte fra påmeldingssystemet. Det vil ta noen dager før det blir overført.

Kontaktperson:

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email