Skip to main content

Hvordan virker Visit Norways markedsføringsarbeid?

Related

I 2021 brukte det internasjonale publikum hele 175 millioner minutter på å nyte innhold om Norge og norsk reiseliv. Dette er ett av mange funn i denne oppsummeringen av Visit Norways reiselivsmarkedsføring. 

– Nå har vi jobbet systematisk i tre år med vår markedsføringsstrategi, hvor vi har satt historier om Norge i sentrum, og jobbet datadrevet med det publikummet som historiene klarer å fange. Vi har analysert, optimalisert og videreutviklet underveis. Men om vi ser det store bildet, hvordan fungerer egentlig denne strategien, spør leder for forbrukermarkedsføring, Katrine Mosfjeld.

I denne filmen får du mange av svarene. Samtidig kan du lære enda mer om Visit Norway sitt omfattende markedsføringsarbeid og hvordan din bedrift kan gjør nytte av kampanjene, retargetingarbeidet, den datadrevne innsikten og alle historiene om Norge som skapes hver eneste dag året rundt. 

– Det aller viktigste i dette arbeidet er resultatene vi kan bidra til å skape for ditt selskap og dine tilbud til de reisende, sier Mosfjeld. 

Trolltunga Via Ferrata and Dome Stay by Book Nordics

Reiselivsoppdraget

Når vi skal vurdere om Visit Norway har nådd våre mål, så må vi se på hva Nærings- og fiskeridepartementet faktisk har gitt oss i oppdrag å gjøre. I disse delene av oppdraget bruker vi kommunikasjon som virkemiddel:

- Utvikle reiselivet i en mer klimavennlig retning

- Skape flere helårlige arbeidsplasser på norske reisemål

- Tilby relevante tjenester og verktøy som bidrar til riktig utvikling

- Øke og spre besøksstrømmene over tid og sted, og tilrettelegge for salg

Reiselivsoppdraget ligger til grunn for det strategiske arbeidet vårt. Vi gjennomfører jevnlige og svært grundige målinger om hvordan Norge oppfattes utenfor landegrensene. Koronabarometeret, eller reisebarometeret som det nå heter, kan fortelle om en jevn stigning i reiselysten og interessen for Norge i våre viktigste markeder. Dette kan tyde på at vi sammen med reiselivsnæringen har lyktes med å skape større interesse for Norge de siste årene. Vi kan også lese av interessen og salgstallene i vår reiseguide, der det selges flere reiser og opplevelser enn noen gang før: 

Les mer: Ny rekord i bookinger gjennom Visit Norway

Kvalitet foran kvantitet 

– Vi har hatt en helt konkret målsetting om satse på kvalitet foran kvantitet i markedsføringsarbeidet. Og noe som kan dokumentere om vi lykkes, er om vi faktisk fanger publikums oppmerksomhet. Derfor er tid brukt på vårt innhold og vår markedsføring et viktig måleparameter, forteller Mosfjeld. 

For å nevne noen tall: I 2021 brukte det internasjonale reiselivspublikummet 175 millioner minutter på historier om Norge. Dette har Visit Norway klart til tross for et stort budsjettkutt på 53 millioner kroner fra 2020 og framover, og med en stor reduksjon i ansatte til å gjøre jobbene. 

Oslo, Bergen & Fjord Experience by Authentic Scandinavia

Hvordan fungerer så kampanjene?

Kort oppsummert. De siste 12 månedene har Visit Norway kjørt 28 ulike kampanjer, for å bidra til at hele Norge, alle årstider og mange deler av reiselivet skal nyte godt av innsatsene. Disse har blant annet resultert i over 650 millioner filmvisninger, og vi har vi nådd over 215 millioner potensielle norgesturister med disse filmene. Det har gitt oss 84 millioner kvalitetsvideovisninger, altså folk som faktisk har sett store deler av filmene, forklarer Mosfjeld. Kampanjene presterer mellom 40-47% WTR, som er godt over benchmark på 30%. Det betyr at vi får mer igjen for pengene enn konkurrentene våre og det vi klarte tidligere.

– Visit Norway er lydhøre, inkluderende, har tydelige KPI-er og en klokkeklar strategi som hele teamet og alle samarbeidspartnerne styrer etter. Relevans og relasjon sikrer resultater i toppsjiktet av reiselivskategorien, sier Kjersti Nesbakk, Strategic Client Director i Mediacom, som er Visit Norway sitt mediebyrå. 

På våre Innsikt-sider kan du lese alle detaljene om våre resultater fra mange av disse kampanjene som er kjørt siste tiden. 

Les mer: Resultater fra Visit Norways aktiviteter i markedene 

2,1 millioner følgere i sosiale medier

 – Sosiale medier er veldig viktig for å nå publikum i dag. Vi har nå over 2,1 millioner følgere i de viktigste kanalene. Over 90 prosent av disse er internasjonale. Våre aktiviteter i sosiale medier de siste 12 månedene har skapt over 50 millioner engasjerte handlinger, hvor folk forvandles til ambassadører for Norge i disse kanalene. Dette utgjør i sum en formidabel rekkevidde, der vi markedsfører norsk reiseliv til mange hver eneste dag, forteller Mosfjeld. Den organiske (ubetalte) aktiviteten står for 45 millioner minutter i 2021.

YouTube er verdens nest mest besøkte nettsted, og Visit Norway har gjennom det siste året utviklet en ny YouTube-strategi og eget innhold spesialutviklet for denne kanalen. Den siste YouTube-serien oppnådde skyhøye 67% WTR, og en gjennomsnittlig visningstid per episode på 5 minutter og 30 sekunder. 

–Det er rått, og sier noe om mulighetene som ligger i kanalen, dersom du tar den på alvor, forteller Mosfjeld.

Les mer: Over 6 millioner så maratonsending med Truls Svendsen

Det har også vært jobbet målrettet med nye mottakere av våre nyhetsbrev, og Visit Norway har lyktes med å få over 200 000 nye abonnenter, med interesser fordelt ut over våre 5 restartsatsninger. Det er sterke tall og vitner om stor interesse for Norge. Det er ofte en terskel for å melde seg på nyhetsbrev, så dette er gjerne svært interesserte potensielle reisende.

–Det har vært tre krevende år for Visit Norway, som for resten av næringen, men med resultatene vi presenterer, mener vi at vi har lyktes med å skape sterke resultater med betydelig færre ressurser enn tidligere. Vi har fått mer igjen for investeringene enn vi gjorde før, og vi kan samtidig dokumentere at vi skaper verdi for næringen. Det understøtter tallene i våre rapporter, sier Mosfjeld. 

Les mer: Kampanje for kunstopplevelser nådde bredt ut i Europa


Katrine Mosfjeld

Avdelingsleder forbrukermarkedsføring, Innovasjon Norge

+47 934 10 530

Send email