Skip to main content

Hva nå? Krig i Europa

Related

Invasjonen i Ukraina får konsekvenser for norsk reiseliv

Situasjonen kan endre seg fort, men dette var slik vi så saken torsdag 3.mars.

Ifølge Utenriksdepartementet stilles alt bilateralt samarbeid Norge har med russiske myndigheter i bero inntil videre. Dette er helt i tråd med linjen andre europeiske land har lagt seg på. Dette gjelder naturlig nok alle Innovasjon Norge Reiselivs aktiviteter i Russland.

– Aktiviteten ved Innovasjon Norges kontor i Moskva vil ligge nede i tiden fremover. Dette gjelder også allerede planlagte arrangementer. Når aktiviteten kan gjenopptas, vil avhenge av utviklingen av krigen og den politiske situasjonen i Russland, sier Frode Aasheim, fungerende reiselivsdirektør.

I forbindelse med tiltakene som iverksettes som en konsekvens av krigen, har Innovasjon Norge Reiseliv produsert en informasjonsvideo om nåsituasjonen og veien videre med Aasheim og Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring. Se hele videoen her.
 

Den siste tiden har Innovasjon Norge hatt møter med European Travel Commission og https://convention-europe.com/ om situasjonen som har oppstått. Den russiske invasjonen blir kraftig fordømt: European Travel Commission stands in solidarity with Ukraine

Sanksjoner mot Russland

– Vi ønsker å understreke at det er de russiske myndigheter og det russiske næringslivet som skal oppleve sanksjoner. Innovasjon Norge oppfordrer alle til å ta godt vare på russere i Norge, sier Katrine Mosfjeld.

Innovasjon Norge har besluttet å ta ned de russiske nettsidene til Visit Norway, ettersom det kan oppfattes som en aktivitet og en invitasjon. Den russiske invasjonen bringer med seg en ny, ustabil sikkerhetssituasjon i Europa. Dette innebærer sannsynlige konsekvenser som markedssvikt, reduserte flyforbindelser og økonomiske kriser som rammer forbrukere i mange land. I tillegg kommer den direkte sikkerhetstrusselen, som vil bekymre mange.

– Den russiske invasjonen har allerede fått store konsekvenser, og Innovasjon Norge tar situasjonen på høyeste alvor. Det mest tragiske er selvfølgelig at det har brutt ut full krig og det som skjer er først og fremst en humanitær katastrofe, sier Aasheim. 

Skal kjempe om turistene

Innovasjon Norge Reiseliv rigger seg nå for å markedsføre og kommunisere Norge som reisemål, selv om Europa er rammet av krig og den aggressive parten er et av våre naboland. Konsekvensene av krigen kan man lese ut av statistikkene.

– Allerede registreres det et markant fall i trafikken på visitnorway.com. Vi ser også at det rammer bookingene gjennom performance marketing-programmet vårt. Så, akkurat nå viser våre egne statistikker at markedene er veldig på hold, forteller Mosfjeld.

Høyeste prioritet for Innovasjon Norge nå er å være synlig i markedene som sømmer seg, hvor Norwegian Travel Workshop er det første fysiske arrangementet etter pandemien. 600 kjøpere og selgere fra hele verden møtes i Kristiansand i april. Russiske bedrifter vil ikke få anledning til å delta.

– Vi skal ikke være tonedøve for den alvorlige situasjonen vi står i som europeere. Og vi vurderer fortløpende både hva som sømmer seg, timing, markeder og hvordan vi formulerer oss når vi introduserer historiene våre og om vi i det hele tatt kan ha salgsfaser. Men vi er veldig klar over at også det norske reiselivet har vært gjennom en lang krise, og vi skal kjempe om de turistene som vil reise både under og etter krigen, forsikrer Mosfjeld.
 

Frode Aasheim

Avdelingsleder B2B Reiseliv, Innovasjon Norge

+47 928 33 852

Send email

Katrine Mosfjeld

Avdelingsleder forbrukermarkedsføring, Innovasjon Norge

+47 934 10 530