Skip to main content

Hva kan reiselivsnæringen gjøre for å bidra til tryggere ferdsel på topptur?

Kontaktperson:

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email

Gode råd som det er nyttig å formidle til turistene 

  • Bruk en sertifisert guide
  • Bruk Varsom.no og Varsom-appen (tilgjengelig på App Store og på Google Play)
  • Unngå snøskred-terreng, spesielt når snøskredfaren er på nivå 3 eller høyere, eller når snøskredproblemet er "vedvarende svake lag". Det skaper ustabile og farlige forhold.
  • Ikke gå ut på skavler.  
  • Vedvarende svake lag er ofte utfordrende også om våren, også i sydvendte fjellsider. Det arktisk-maritime snødekket i Norge kan være veldig forskjellig fra det typiske snødekket i alpene.
  • Topptur på ski i Norge foregår ofte i områder uten mobildekning og rekkevidde for redningsapparatet. Med andre ord må du holde deg på trygg grunn og være i stand til å klare deg selv.

Last ned informasjonsplakater fra varsom.no her:
Til nedlasting | Varsom.no

06. desember 2022

Vi er snart inne i høysesongen for toppturer på ski, en aktivitet som har økt kraftig de siste årene. Med forrige sesong fortsatt friskt i minne, oppfordrer nå Innovasjon Norge Reiseliv sammen med NVE snøskredvarslingen (Varsom.no) aktører i reiselivsnæringen til å informere skituristene om snøskredvarslingen.

Tydelig og tilgjengelig informasjon om snøskredfare og snøskredvarslingen på Varsom fra reiselivsaktørene og bruk av lokale guider er blant de forebyggende tiltakene som er anbefalt.

- Det et er svært viktig at vi i reiselivsnæringen gjør det vi kan for å oppfordre turistene til å lese og ta hensyn til snøskredvarslet på varsom.no, og at vi minner alle på hvilket utstyr som er viktig, at de har med seg spade og søkestang og at de bruker sender/mottaker, sier Haaken Christensen, fagansvarlig naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Det er også viktig å snakke med turistene om at det kan være krevende og ustabile forhold, og at man bør holde seg unna terreng som er brattere enn 30 grader og ikke gå i nærheten av skavler. I tillegg er det viktig å holde seg unna områder der snøskredet kan nå.

Politiet berømmer initiativet, og håper at fokus på forebyggende arbeid sammen med reiselivsnæringen selv og andre sentrale aktører vil redusere antall skredulykker.

- En viktig faktor her vil være at de som ønsker å bruke fjellene våre vet hvor de finner informasjon om skredfaren. Vi har ingen å miste, verken tilreisende eller lokale turfolk, sier politioverbetjent Merethe Samuelsen, næringslivskontakt i Troms politidistrikt.

Ski touring Senja-Kristin Folsland Olsen _ Visitnorway.com

Foto: Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com

Sertifiserte guider gir en tryggere opplevelse

Turistene kjenner ikke det lokale fjellet slik lokalbefolkningen gjør. Et godt tips er å koble skituristene med lokale sertifiserte guider som kan ta besøkende med på tur. Dette vil bidra til økt bevisstgjøring hos turistene, både når det gjelder utstyr og sikkerhetsregler.

- Det er også et viktig bidrag til den lokale verdiskapingen og lokal sysselsetting, selv om vi vet at det noen steder kan være vanskelig å finne tilgjengelige guider, sier Christensen.

Informasjon må være lett tilgjengelig, også digitalt

Reiselivet bør dele informasjon med turister om værvarsel og dagens snøskedvarsel. De ansatte kan snakke med skifolket under frokosten mens dagens tur planlegges. Poenget er ikke å skremme, men å informere.

Vi anbefaler alle å laste ned appen VarsomApp Store og på Google Play. Appen inneholder snøskredvarselet og et bratthetskart med utløp som gjør det mulig å planlegge tur utenom skredterreng.

- På Varsom.no har vi flere brosjyrer og plakater som kan deles eller skrives ut og henges opp. I tillegg er det supert å skrive ut og henge opp varslet, sier Rune Verpe Engeset, leder av NVE snøskredvarslingen.

Reiselivsaktører oppfordres til å bruke klarspråk både på norsk og engelsk i kommunikasjonen, slik at budskapet når fram.

- Når vi for eksempel snakker om vedvarende svake lag mener vi at det er skikkelig skumle forhold, poengterer Haaken Christensen i Innovasjon Norge. 

Fokus på sikkerhet, også i markedsføringen

Spektakulære bilder fra toppturer kan være fristende, både for turister og for markedsførere. Bilder fra toppturer i Norge har florert i sosiale medier de siste årene. Reiselivsnæringen bør forsøke å styre skituristene til topper og nedkjøringer som er mindre eksponert og med mindre komplekse forhold.

Visit Norway har nylig lansert Behind the picture, en internasjonal markedsføringskampanje som også inneholder informasjon om tryggere opplevelser på tur. Det ligger en tydelig oppfordring om å følge anbefalingene fra myndigheter, følge med på oppdateringer om lokale snø- og skredforhold, samt benytte seg av erfarne og sertifiserte guider, der det er mulig.

Visit Norway har implementert nyttig og oppdatert informasjon på sine nettsider:

Ski touring (engelsk)

Safer mountain skiing in Norway (engelsk) 

Safety for ski tourers (engelsk)

Nyttige ressurser

Varsom.no har info for skiturister på Ski touring in Norway - important information.

Oppdaterte snøskredvarsler finner du både på norsk og engelsk. Varslet kan skrives som PDF.

Du kan dele observasjoner med Varsom appen. Appen lastes ned fra App Store og på Google Play.

Hver og en kan skrive ut og henge opp denne plakaten og gjøre den lett tilgjengelig for besøkende. Destinasjonsselskapene kan sørge for å spre plakaten til hoteller, ferger, bilutleie, sportsbutikker og turistinformasjoner og oppfordre dem til å henge den synlig og vise den til besøkende på en proaktiv måte.

Destinasjonsselskapene kan også oppfordre lokale aktører til å dele informasjon og varslinger på digitale flater, og til å dele informasjon om Varsom-appen.

Vi ønsker alle en flott dag i fjellet, og at alle kommer trygt tilbake. 

God tur! 

Check out today's avalanche forecast