Skip to main content

Innovasjon Norge Reiseliv deltok på GSTC 2022 Global Conference

Kontaktperson:

Knut Perander

Avdelingsleder reiselivsutvikling

Send email

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

16. desember 2022

Innovasjon Norge Reiseliv deltok tidligere denne uken på GSTCs konferanse om bærekraftig turisme i Sevilla.  

– Norges arbeid med et mer bærekraftig reiseliv står sterkt, og vi både deler og henter erfaringer på denne globale arenaen. 

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) er en uavhengig non-profit organisasjon som har medlemmer fra hele verden, og med oppgave å samle, godkjenne og akkreditere sertifiseringer for reiselivet.

Årets GSTC konferanse i Sevilla samlet fagfolk og praktikere som jobber og brenner for et mer bærekraftig reiseliv. Offentlige og private, nasjonale og regionale reiselivsorganisasjoner og destinasjoner, akademia, interesseorganisasjoner og sertifiseringsorgan samles og deler metoder, modeller, målinger og analyser.

Nærmere 400 delegater fra 61 land deltok på konferansen.

Knut Perander, som leder reiselivsutvikling i Innovasjon Norge, presenterte et innlegg om hvordan nasjonale reiselivsorganisasjoner engasjerer og fremmer sertifisering av virksomheter. Perander var med i panelet sammen med representanter fra Mauritius, Singapore og Botswana.

– Vår struktur gir oss noen fordeler i forhold til mange av våre søsterorganisasjoner. Med vår rigg kan vi både gjennom finansiering, markedsføring og Bærekraftig reisemål i ulik grad påvirke bedriftene til å gjennomføre miljøsertifiseringer, sier Perander.

– Vi har også mye å lære av andre, og vi tar mye med oss hjem, og inn i vårt arbeid med bærekraft i reiselivet. Jeg må bare si at det er motiverende å være til stede på slike konferanser, og det er godt å få en bekreftelse på at vi gjør mye riktig i vårt arbeid med bærekraft, fortsetter Perander.

Ingunn Sørnes, som har ansvar for Merket for bærekraftig reisemål i Innovasjon Norge, deltok som moderator i et panel om «Smart Cities & Regions: Better Places to Live and Visit» med representanter fra Swedish Lapland, Andalusia og Ecoterrae.

– Norges arbeid med et mer bærekraftig reiseliv står sterkt, og vi både deler og henter erfaringer på denne globale arenaen. Å møte de beste på dette store og komplekse fagområdet styrker den jobben vi gjør her hjemme, sier Sørnes.

GSTC2022

Knut Perander fra Innovasjon Norge Reiseliv var en av foredragsholderne i Sevilla. Foto: Innovasjon Norge Reiseliv.   

Her kan du se hele programmet fra årets GSTC konferanse i Sevilla

Les mer om Global Sustainable Tourism Council her