Skip to main content

Fire nye destinasjoner har oppnådd merket Bærekraftig reisemål

Kontaktperson:

Christine K. Nordgård

Seniorrådgiver bærekraftig reiseliv

Send email

Knut Perander

Avdelingsleder reiselivsutvikling

19. desember 2022

Forbrukertrender og innsikt fra alle deler av verden er entydige; bærekraft og klimahensyn kommer høyt opp på alle målinger. Gjennom Merket for bærekraftig reisemål jobber nå mer enn 50 norske reisemål aktivt med små og store satsinger som skal gjøre reiselivet mer bærekraftig. 

Å bli en del av merkeordningen Bærekraftig reisemål, er ikke en jobb noen gjør alene, hele destinasjonsledelsen må inkluderes:  

  • Kommunene med sin rolle og ansvar for planlegging, tilrettelegging og infrastruktur. 
  • Næringsaktørene må delta aktivt. 
  • Frivillig sektors viktige innspill og råd til retning må inkluderes. 
  • Og, ikke minst, man må lytte til lokalbefolkningen.

Fire nye reisemål har nylig klart Merket Bærekraftig reisemål, noe som ble markert på et arrangement på Gol fredag 16. desember. Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, var til stede sammen med regiondirektør i Oslo Viken Kristin Willoch Haugen og kundeansvarlig Toini H. A. Ness.  

–   Det er gledelig å se at flere destinasjoner engasjerer seg og jobber grundig for å oppnå Merket Bærekraftig reisemål. Reiselivet er ikke bare en næring som er viktig for lokal verdiskaping. Reiselivet er sentralt i den lokale samfunnsutviklingen, særlig når det gjelder mer bærekraftige tiltak, sier Horrigmo.  

Følgende nye reisemål har klart Merket Bærekraftig reisemål:  

  • Hemsedal 
  • Gol 
  • Nesbyen 
  • Ål 

–  Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er langsiktig og skal gi forbedring over tid. Etter godkjenning jobber reisemålet videre med forbedringer som en del av den daglige driften, og merkingen kan forplikte reisemålet til bærekraftvurderinger både i retningsvalg og i enkeltsaker. Godkjenningen har gyldighet i tre år. Da venter en eventuell re-merking, sier Knut Perander, avdelingsleder for reiselivsutvikling i Innovasjon Norge. 

Fire nye destinasjoner har klart Merket for bærekraftig reisemål

Fra venstre: Linda Dalene Bjerke (Ål) Sissel Bjørøen (Gol), Simen Markussen (Gol),  Anne Kollhus (Nesbyen), Aase Marthe J. Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, og Anneli Vollø (Hemsedal). Foto: Innovasjon Norge