Skip to main content

Nyhetsartikler

Forbrukertrender og innsikt fra alle deler av verden er entydige; bærekraft og klimahensyn kommer høyt opp på alle målinger. Gjennom Merket Bærekraftig reisemål jobber nå mer enn 50 norske reisemål aktivt med små og store satsinger som skal gjøre reiselivet mer bærekraftig.

– Reisemål over hele Norge har tatt begrepet destinasjonsledelse i bruk. Reiselivet er ikke bare en næring som er viktig for lokal verdiskaping, men reiselivet er sentralt i den lokale samfunnsutviklingen. Det er gledelig at stadig flere tar dette på alvor, forteller avdelingsleder for reisemålsutvikling i Innovasjon Norge, Knut Perander.

Å bli sertifisert i merkeordingen, er ikke en jobb noen gjør alene, hele destinasjonsledelsen må inkluderes:

Kommunene med sin rolle og ansvar for planlegging, tilrettelegging og infrastruktur.

Næringsaktørene må delta aktivt.

Frivillig sektors viktige innspill og råd til retning må inkluderes.

Og ikke minst, man må lytte til lokalbefolkningen.

– Hele samfunnet er del av og eier av reiselivets ressursgrunnlag. Reiselivsnæringen utvikles best gjennom bred involvering med et helhetsperspektiv i bunnen, fortsetter Perander.

I en krevende periode med pandemi, har en lang rekke reisemål oppnådd merket. Følgende nye reisemål fikk diplom under Reise:liv 2022, selv om det er en stund siden de oppnådde merket: 

Geiranger

Suldal

Lofoten

Sunnhordland

Rjukan

Voss

Valdres 

Vesterålen

Norefjell

Kirkenes

Svalbard

Følgende reisemål har oppnådd merket siste året og fikk også sin fortjente hyllest me diplom og blomsterutdeling under Reise:liv 2022:

Rauma - merket for bærekraftig reisemål
Rauma

Sauda - merket for bærekraftig reisemål
Sauda

Merket for bærekraftig reisemål - Kragerø
Kragerø

Narvik - merket for bærekraftig reisemål
Narvik 

Bodø - merket for bærekraftig reisemålBodø

– Det er viktig å huske at godkjenningen gir en oversikt over hvor en står, og at det bare er en start. Deretter fortsetter jobben med tiltak og forbedringer, og nye forbedrede målinger gjennom re-merking om tre år. Det er med andre ord når man har oppnådd merket, at den store jobben med å heve prestasjonen fortsetter, sier Perander.

I løpet av siste halvannet år er det en rekke reisemål som har greid en slik fornyet leveranse, og som nå altså er re-merket. Det gjelder:

Trysil

Lillehammer

Lindesnes

Lyngenfjorden

Lysefjorden

Femund/Engerdal

– Vi gratulerer alle disse med forbedringer og fornyet godkjenning. Det er gjort en grundig og god jobb, avslutter Perander.

Kontaktperson

Christine K. Nordgård

Seniorrådgiver bærekraftig reiseliv

Send email