Skip to main content

Nyhetsartikler

Innovasjon Norge Reiseliv styrker tech-teamet med to nye frontend-utviklere

Spørsmål? Kontakt oss gjerne.

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Send email

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Kongresser og arrangementer er en viktig del av det norske reiselivet. Naturlig nok var kongressbyene på plass med en felles stand under Arendalsuka for å formidle betydningen kongresser har for næringslivet.

Arendalsuka har stor medieoppmerksomhet. Med over 1700 arrangementer i løpet av uken, er dette en arena som også er veldig nyttig for reiselivet. Arendalsuka byr på muligheter for kongressbyene til å møte både organisasjoner, politikere, forskningsmiljøer, idrettsrepresentanter, kunder og samarbeidspartnere, forteller Elisabeth Bugge, ansvarlig for satsingen på kongresser i Innovasjon Norge.

Arrangementer i Norge – Mulighetenes Arena, var tittelen på arrangementet som ble avhold på Visions of the Fjords, som lå sentralt plassert i Pollen i Arendal. Over femti personer var samlet under arrangementet.

Arendalsuka 2022

Verdens største elbil-kongress

– Innovasjon Norges styreleder, Gunnar Bovim ønsket velkommen og la vekt på at Innovasjon Norge anerkjenner viktigheten av fagkongresser, kultur- og idrettsarrangement. Som sannhetsvitne holdt Espen Hauge, tidligere president i AVERE (the European Association for Electromobility), et innlegg om verdens største elbil-kongress som ble avholdt i Oslo i juni 2022 og samlet over 3000 deltakere fra hele verden. Espen Hauge la vekt på at et av suksesskriteriene er støtten og samarbeidet med reiselivet og aktører som Nova Spektrum og VisitOSLO, sier Bugge.

Birgitte Nestande holdt deretter et innlegg om de store mulighetene kultur- og idrettsarrangementer har for de norske regionene, og hvordan man kan oppnå størst mulig effekt, med VM i snøsport for parautøvere som eksempel.


Arendalsuka 2022

Engasjement og god energi

Avslutningsvis holdt Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland, et innlegg om det offentliges rolle i arrangementssatsingen og hva det egentlig betyr for en region å få et arrangement. Også Askeland påpekte hvor stor betydning det har med samarbeid på regionen mellom det offentlige, reiseliv, forskning, idrett og øvrig næringsliv.

– Kongressbyenes stand ble godt besøkt og vi opplevde stort engasjement, med spørsmål om hva vi gjør og hvorfor andre destinasjoner ikke er med i dette nettverket. Vi har hatt et fantastisk fint team med god energi – hvor alle gjør sitt beste for å tiltrekke arrangementer først og fremst til Norge og deretter til sine byer, sier Bugge.

Les mer: Vil du være vertskap for internasjonale kongresser?