Skip to main content

Internasjonal turisme

Etter ti år med sammenhengende vekst og en god start på 2020, ble det en bråstopp i all reisevirksomhet verden over. Fra et nivå på 1,5 milliarder reiser på tvers av landegrensene i 2019, gikk antall reiser ned med 73 prosent i 2020, og står altså igjen som det svakeste året for internasjonal turisme. Reisevirksomheten tok seg noe opp i 2021, med en vekst på fire prosent fra året før. Likevel ligger antall reiser på tvers av landegrensene 72 prosent under 2019-nivået. Og det er fortsatt store forskjeller mellom hvor langt man er kommet med vaksinering og ulike lands håndtering av innreiserestriksjoner. 

Internasjonale turistankomster med minimum én overnatting

Fordeling av internasjonale turistankomster - størst andel

* Midlertidig tall for 2021
Kilde: World Tourism Organization (UNWTO)

Europa mest besøkt under pandemien 

Det som har reddet reiselivet i mange land, er en sterk økning av reiser i eget land. Det samme har skjedd her hjemme. Reiseundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå viser at 2021 var et rekordår med det høyeste antall feriereiser i Norge foretatt av nordmenn. Samme undersøkelse viser det høyeste ferieforbruket som noen gang er målt. Men til tross for en sterk økning av betalingsvillige norske ferierende kan dessverre ikke tilveksten fra hjemmemarkedet dekke opp tapet av utenlandske turister gjennom nesten to år.

Med 415 millioner internasjonale ankomster i verden i 2021, er reiser på tvers av landegrenser med en overnatting eller mer på kun 28 prosent av nivået i 2019. Likevel er Europa mest besøkt, slik som i normale år. I 2019 var over halvparten av alle ankomster inn til Europa. Europa var også den mest besøkte verdensdelen. Slik har det alltid vært, men det var fallende frem til 2019. I 2019 var andelen 51 prosent, mens den i 1980 lå på 63 prosent.

Fordeling av internasjonale turistankomster

Fordeling av internasjonale turistankomster - størst andel i 2019

* Midlertidige tall for 2021
Kilde: Kilde: World Tourism Organization (UNWTO)

Usikkerhet når internasjonal turisme vil ta seg opp

Selv før Russlands invasjon av Ukraina, var mange eksperter usikre på hvor fort internasjonal turisme skulle ta seg opp igjen. UNWTO, som er verdens turismeorganisasjon, har et ekspertpanel sammensatt av representanter fra verden over. Her var det ved årsskiftet 2020/2021 over halvparten som ikke forventet at internasjonal turisme skulle ta seg opp til et pre-pandemi-nivå før i 2024 eller senere.

Årsaker som ble trukket frem, er generelle ettervirkninger fra pandemien og økonomiske faktorer kan gjøre det dyrere med blant annet transport og overnatting. Samtidig som mange opplever høyere strømregning, øker inflasjonen og gjør at den disponible inntekten går ned. Prisøkningen vil bli ytterligere forsterket av krigen som igjen fører til usikkerhet, som igjen kan gjøre at ferier blir utsatt.

Utenlandske ankomster ved kommersielle steder
og Norges markedsandel i Nord-Europa og verden

Utenlandske ankomster i Norge
* Midlertidige tall for 2021
Kilde: World Tourism Organization (UNWTO) og SSB

Antall utenlandske turistankomster i Norge gikk fra 5,9 millioner i 2019, til 1,38 millioner i 2020. Nedgangen på 77 prosent tilsvarer 4,5 millioner færre ankomster. Gjennomsnittlig nedgang i verden var på 73 prosent, og alle verdenshjørner ble sterkt rammet.

I 2021 tok reisevirksomheten seg derimot opp med fire prosent. Det er et gjennomsnitt for verden, men det er store regionale forskjeller. Innreise til Europa økte med 19 prosent, mens Asia og Stillehavsområdene fremdeles sliter med en nedgang på 65 prosent som kommer på toppen av nedgangen på 84 prosent i 2020. Det er ikke bare store forskjeller mellom verdensdelene, men også innad i regionene. Europa er et godt eksempel på det. Innreisen til Europa økte med 19 prosent fra 2020 til 2021. Det er gode tall takket være gode resultater for Sør-Europa som øker med 57 prosent og innreisen til Sentral-Europa som øker med 18 prosent. Hardest rammet er Nord-Europa med en nedgang på 30 prosent fra 2020. Innreisen til Vest-Europa gikk ned med ti prosent.

Store forskjeller innad i Nord-Europa

Årsaken til de store ulikhetene mellom landene kan ha sammenheng med ulike innreiseregler og reiserestriksjoner gjennom året. Det er spesielt den sterke nedgangen i innreisen til Storbritannia på 81 prosent som er utslagsgivende. Regionen representerer halvparten av innreisen til regionen, som er utslagsgivende for at Nord-Europa kommer så dårlig ut. På den andre side finner vi Sverige, som øker med 30 prosent fra 2020, mens innreisen til Norge øker med 3 prosent.  

Innreisen til Norge økte med tre prosent i 2021

Innreisen til Norge gikk fra 1,39 millioner i 2020 til 1,43 i 2021. Til tross for en liten vekst, ligger antall ankomster 76 prosent under 2019, noe som tilsvarer rett under 4,3 millioner internasjonale ankomster.

Veksten gjør at Norges andel av innreisen til Nord-Europa ligger høyere enn i normale år. I 2021 ligger den på 9,5 prosent, mot 7,1 prosent i 2019. Samtidig ligger vi litt lavere når vi ser på vår andel av ankomster i verden. Den er gått fra 0,4 prosent til 0,3. Det er verdt å være klar over at de internasjonale tallene for 2021 er midlertidige tall.

Endringer i antall turistankomster i verden

Turistankomst med minimum én overnatting.

World map - continents

Endringer i antall turistankomster i Europa og Norge

Turistankomst med minimum én overnatting.

World Map Europe

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email