Nyhetsartikler

Nye internasjonale sider om Norge som MICE-destinasjon

Hybrid events in Norway

Congresses in Norway

Sports events in Norway

Cultural events in Norway

Trade fairs in Norway

Case studies about different events in Norway


Kontaktperson

Frode Aasheim

Avdelingsleder B2B Reiseliv, Innovasjon Norge

+47 928 33 852

Send email