Skip to main content

Nyhetsartikler

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

Oktober 2021

Reiselivsnæringen i Storbritannia har vært preget av stor frustrasjon. En faktor her er blant annet at innreisereglene har vært endret hele 50 ganger. Det meldes om spesielt en varig endring som følge av pandemien: Bærekraftige reisemål blir mer populære på bekostning av storbyer.

Bærekraft blir åpenbart viktigere og viktigere i det britiske markedet. Mange av de store byråene har gått sammen og lansert ISLA, som er en interessegruppe for bærekraftige arrangementer. Det er dessuten mye som tyder på at de reisende ikke ønsker seg til de store europeiske byene lenger, men søker destinasjoner med mer plass og muligheter for utendørsopplevelser. I tillegg er det svært viktig for britene at det er fleksible avbestillingsmuligheter, etter mange måneder med stadige endringer i reglene.

Staycations øker

I sommer har det vært en sterk økning i såkalte staycations. I tillegg til Nord-Wales er det alltid like populære Cornwall som har sett den største økningen i antall besøkende i 2021. Britene har fortsatt å ta ferier på en eller to ukers lengde, for å unngå å forplikte seg for mye. De få som har reist utenlands, har reist til sydligere strøk, da fortrinnsvis land som Spania, Hellas og Portugal.

Innreisereglene endret hele 50 ganger

Reiselivsindustrien er sterkt preget av usikkerhet og manglende forutsigbarhet. Siden mars har innreisereglene i landet blitt endret hele 50 ganger. Dette fører til stor usikkerhet blant forbrukerne, som er redde for å booke, i tilfelle reglene endrer seg på kort varsel og de eksempelvis må på karantenehotell når de kommer tilbake. Industrien er også preget av potensielle økonomiske konsekvenser av avviklingen av permitteringsordninger.

Trace and track-appen

Fra og med 19. juli har det ikke vært noen juridiske restriksjoner på arrangementer i Storbritannia, men regjeringen har utformet en liste med retningslinjer som blant annet oppfordrer til bruken av track & trace-appen, vaksinepass og testing, økt informasjon i forkant av arrangement og så videre. Regjeringen har også gitt kommunene tillatelse til å stenge arrangementer de mener kan føre til oppblomstring av covid-19. Det har vært diskutert om vaksinepass, testing eller bevis på antistoffer skal bli lovpålagt for å kunne delta på større samlinger. Denne uken bekreftet statsminister Nicola Sturgeon at dette vil skje i Skottland. Det er enda ikke tatt noen beslutning for resten av UK.

Avlysningsgaranti

For å stimulere næringen har regjeringen i samarbeid med Lloyds Bank lansert «The live events insurance scheme», der regjeringen stiller med 750 millioner pund i garanti. En stor utfordring for de som arrangerer eventer har vært å få forsikringsselskap til å dekke tap i tilfelle endringer i reglene. Nå stiller regjeringen som garantist dersom tapene er koronarelatert.

Økende interesse

Tross økt smitte i Storbritannia og usikkerhet knyttet til koronasituasjonen, melder reisebyråene om økt aktivitet i hjemmemarkedet. Mange reisebyråer har begynt å ansette folk igjen, men har uttalt at det er vanskelig å få tak i god nok kompetanse da brexit og covid har ført til at mange europeiske arbeidstakere har forlatt landet. Og på det britiske arbeidsmarkedet har mange forlatt næringen som følge av koronakrisen. Blant de byråene som hovedsakelig jobber internasjonalt, men mangler den tekniske kompetansen til å holde hybride eventer, ser vi at flere begynner å fokusere på mer eksklusive ferie- og fritidskunder, da man regner med at dette markedet kommer til å få anledning til å reise tidligere enn forretningsreisende.

Få konkurser i ferie- og fritidsmarkedet

Det har vært noen få konkurser, men ikke så mange som det kunne ha vært uten permisjons- og låneordninger fra regjeringen. Det siste året har man faktisk sett færre konkurser innenfor reiselivsindustrien enn det som var normalen før pandemien. Imidlertid tar permitteringsordningene slutt nå i månedsskiftet september/oktober, og det blir interessant å se hvilke konsekvenser dette vil få.

Kreditnotaer som reisende har fått utstedt for kansellerte eller utsatte ferier, vil etter hvert bli brukt, og dette vil føre til likviditetsproblemer for operatører. Samtidig er september måneden hvor mange operatører må fornye sin ATOL-lisens (tillatelse til å selge charterreiser inkludert flyreise), og det forventes at noen operatører vil slite med å få betalt denne på grunn av stram likviditet i selskapet. Alle disse punktene tatt i betraktning er det er stor sannsynlighet for at vi vil se flere konkurser i tiden framover.

MICE enda hardere rammet

Møte- og konferansemarkedet i UK har vært sterkt rammet i løpet av pandemien, og næringen er sterkt preget av oppsigelser, permitteringer, konkurser og sammenslåinger. Nå når permitteringsordningene går mot slutten, forventes det ytterligere konkurser og oppsigelser, men når det er sagt, er det stor variasjon i hvordan selskapene har klart seg gjennom krisen. Det er særlig de store og mellomstore firmaene som allerede jobbet med digital avvikling og teknologi, som har klart seg bra ved å snu seg rundt og satse på digitale arrangementer.

Smittesituasjonen

Smittesituasjonen i UK er fremdeles alvorlig og ligger i England og Wales på rundt 200 til 400 per 100 000 innbygger. I Sørvest-England, hvor mange har feriert i sommer, ligger tallet på det doble. Det samme gjelder i Skottland, hvor skolene startet opp igjen allerede i august. Det forventes at tallene i England kommer til å stige etter at skolene startet opp igjen.

Vaksinering av barn mellom 12-16 er ennå ikke godkjent i Storbritannia. Helseekspertene har frarådet det, men dette vil vurderes videre i tiden fremover. Det er avgjort at personer som har lavt immunforsvar eller er i spesielt utsatte grupper, vil få en tredje dose i høst.

Reiselivsnæringen har naturlig nok vært sterkt preget av pandemien. Det har vært så mye uklarhet knyttet til reiserestriksjonene at mange forbrukere ga opp drømmen om å reise utenlands i sommer. Strenge testregler for hjemkomst, pålegg om koronahotell og skiftende parametere i trafikklyssystemet har gjort at mange valgte å bli hjemme i år. Regjeringen har fått massiv kritikk fra næringen, som hevder at fordelene med et effektivt vaksineprogram ikke har kommet næringen til gode overhodet.

Kontaktperson

Catherine Foster

Markedsspesialist UK

Send email