Skip to main content

Nyhetsartikler

Les også: Britene kan nå reise til land med lav smitte

Dette kunne den tyske reiselivsorganisasjonen DRV slå fastpå grunnlag av evalueringene av «Travel Data & Analytics» i mars:

“Med gode utsikter til å bli vaksinert og bedre muligheter for å bli testet, øker også tilliten til at man snart vil kunne reise igjen. Vi forventer også en innhentingseffekt, ettersom mange ikke klarte å ta ut ferie i fjor og utsatte den til 2021”, sier Norbert Fiebig, president for DRV.

“Omsetningen øker”

“Det er fremdeles ingen klar trend, men siden midten av februar har det vært tegn på en økning i reisebestillinger: Omsetningen for turer booket hos reisebyråer og på online-portaler økte merkbart den andre uken i februar sammenlignet med ukene før”, fortsetter Fiebig.

Ferieturen er fortsatt viktig for tyskerne, og noe de ikke vil gå glipp av. Derfor snakker man i reiseundersøkelsen for 2021 om at det er «grunn til optimisme». For tyske forbrukere kommer ferieturen på andreplass på prioriteringslisten, og den økonomiske situasjonen blant reisevillige tyskerne er god.

Se hele reiseundersøkelsen på engelsk her: https://reiseanalyse.de/first-results

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

Koronabarometeret

Rapporten «Koronabarometer – sommer 2021», som Epinion har utarbeidet på oppdrag av Innovasjon Norge, viser at 58% av alle potensielle tyske turister kan forestille seg å reise utenlands de neste 3 årene, hvis situasjonen tillater det. Disse utgjør undersøkelsens målgruppe. 21% av dem vurderer å feriere i løpet av de neste 6 månedene i hjemlandet, 24 % i hjemlandet og i utlandet og 20% bare i utlandet. Når det gjelder drivere og barrierer for å reise utenlands, er helse, økonomi og muligheten til å avbestille avgjørende for tyskerne.

Det kommer også gode nyheter fra Lufthansa. Tysklands største flyselskap meldte i mai at de planlegger to nye sommerruter fra Zürich og Frankfurt/Main til Bergen.

Vaksinestatus

Befolkningsandelen i Tyskland som er fullstendig vaksinert, ligger i dag (17. juni 2021) på 28,5%. Turoperatører med den vaksinerte målgruppen er derfor mer optimistisk for sommeren.Turoperatører fra Tyskland, Østerrike og Sveits håper at det i god tid før sommeren vil komme reguleringer som gjør det mulig for vaksinerte eller for personer med negativ PCR-test å reise til Norge. Tyskerne har lyst til å reise, og tysktalende turoperatører som jobber med de skandinaviske landene er enige om at Norge er et reisemål som oppleves som trygt.

Kontaktperson

Ulrike Katrin Peters

Specialist in Germany, Switzerland, Austria

Send email